Vergroening en natuurontwikkeling

Vergroening en natuurontwikkeling op begraafplaatsen heeft meerdere positieve effecten:

 1. Natuur draagt bij aan een grotere diversiteit van planten en dieren. Veel mensen waarderen die rijkdom aan natuurwaarden en kiezen hun laatste rustplaats op een begraafplaats met veel natuur. Extra begrafenissen en asbestemmingen op de begraafplaats leveren extra inkomsten op.
 2. In het kader van bezuinigingen kan het omvormen van gangbaar groenbeheer (veel schoffelen en veel maaibeurten) naar natuurlijk beheer kostenbesparend werken op het onderhoud. Weloverwogen veranderingen leiden al tot aanzienlijke besparingen.
 3. Nu chemische onkruidbestrijding niet meer tot de mogelijkheden behoren bieden bodembedekkers een goed alternatief voor onkruidpreventie.
 4. In de huidige maatschappij met veel stress is er een grote behoefte aan mooie plekken om tot rust te komen. Het herdenken van een dierbare in een rustige en natuurlijke omgeving, helpt mensen om weer bij zichzelf te komen en het verdriet ten diepste te ervaren. Dit bevordert het rouwverwerkingsproces. Innerlijke rust en eeuwige rust ontmoeten elkaar.
 5. Natuur op begraafplaatsen biedt ruimte voor ontspanning en recreatie. Het aantal functies wordt daarmee groter, waardoor je voor een sluitende begroting een rechtvaardig beroep mag doen op algemene middelen.

Uiteraard dient de ontwikkeling van natuur op begraafplaatsen zorgvuldig te geschieden. De verandering van de beeldkwaliteit zal reacties oproepen. Het uitstellen en verwaarlozen van groenonderhoud staat niet gelijk aan natuurontwikkeling. Bij het creëren van natuur staat het inspelen op ecologische potenties en processen centraal. Kleinschalig kan begonnen worden met het omvormen van gras tot bloemenweiden, een ander beheer van randen en oevers, alternatieven voor 1-jarig plantgoed, et cetera.

Aangezien begraafplaatsen enorm van elkaar verschillen is maatwerk een voorwaarde voor succesvolle implementatie.

Wij ondersteunen en adviseren met:

 • Natuurpotenties en gewenste beeldkwaliteit in kaart brengen, door samen over de begraafplaats te lopen
 • Het ontwerpen van kleinschalige en goedkope plannen voor natuurontwikkeling en zoneringsplannen
 • Het begeleiden van kleinschalige inrichtingswerkzaamheden
 • Het opstellen van een communicatieplan
 • Educatieve activiteiten ontwikkelen of koppelen aan de begraafplaatsen

Tevens verzorgen wij themadagen en een jaaropleiding.

Vergroening en natuurontwikkeling op begraafplaatsen heeft meerdere positieve effecten:

 1. Natuur draagt bij aan een grotere diversiteit van planten en dieren. Veel mensen waarderen die rijkdom aan natuurwaarden en kiezen hun laatste rustplaats op een begraafplaats met veel natuur. Extra begrafenissen en asbestemmingen op de begraafplaats leveren extra inkomsten op.
 2. In het kader van bezuinigingen kan het omvormen van gangbaar groenbeheer (veel schoffelen en veel maaibeurten) naar natuurlijk beheer kostenbesparend werken op het onderhoud. Weloverwogen veranderingen leiden al tot aanzienlijke besparingen.
 3. Nu chemische onkruidbestrijding niet meer tot de mogelijkheden behoren bieden bodembedekkers een goed alternatief voor onkruidpreventie.
 4. In de huidige maatschappij met veel stress is er een grote behoefte aan mooie plekken om tot rust te komen. Het herdenken van een dierbare in een rustige en natuurlijke omgeving, helpt mensen om weer bij zichzelf te komen en het verdriet ten diepste te ervaren. Dit bevordert het rouwverwerkingsproces. Innerlijke rust en eeuwige rust ontmoeten elkaar.
 5. Natuur op begraafplaatsen biedt ruimte voor ontspanning en recreatie. Het aantal functies wordt daarmee groter, waardoor je voor een sluitende begroting een rechtvaardig beroep mag doen op algemene middelen.

Uiteraard dient de ontwikkeling van natuur op begraafplaatsen zorgvuldig te geschieden. De verandering van de beeldkwaliteit zal reacties oproepen. Het uitstellen en verwaarlozen van groenonderhoud staat niet gelijk aan natuurontwikkeling. Bij het creëren van natuur staat het inspelen op ecologische potenties en processen centraal. Kleinschalig kan begonnen worden met het omvormen van gras tot bloemenweiden, een ander beheer van randen en oevers, alternatieven voor 1-jarig plantgoed, et cetera.

Aangezien begraafplaatsen enorm van elkaar verschillen is maatwerk een voorwaarde voor succesvolle implementatie.

Wij ondersteunen en adviseren met:

 • Natuurpotenties en gewenste beeldkwaliteit in kaart brengen, door samen over de begraafplaats te lopen
 • Het ontwerpen van kleinschalige en goedkope plannen voor natuurontwikkeling en zoneringsplannen
 • Het begeleiden van kleinschalige inrichtingswerkzaamheden
 • Het opstellen van een communicatieplan
 • Educatieve activiteiten ontwikkelen of koppelen aan de begraafplaatsen

Tevens verzorgen wij themadagen en een jaaropleiding.

Pin It on Pinterest

Share This