Management-ondersteuning

Begraafplaatsen en gedenkparken zijn sterk afhankelijk van marktwerking in de branche. Een gezonde bedrijfsvoering vraagt om een juiste balans tussen een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening en beheersing van de kosten. Bij een toenemende populariteit van cremeren ten koste van begraven wordt het een grotere uitdaging om de exploitatie kostendekkend te maken.

Wij ondersteunen met:

 

  • Analyse van de huidige bedrijfsvoering

  • Onderzoek naar toekomstperspectieven

  • Opstellen verbeterplannen

  • Uitwerken van business cases

  • Opstellen van business plannen

  • Procesbegeleiding bij verbetertrajecten.

  • Begeleiding of coaching van bestuur, management en betrokken medewerkers.

Pin It on Pinterest

Share This