Themadag: Gedenkbomen als duurzame nalatenschap

Voor iedere overledene een gedenkboom als nalatenschap

Iets tastbaars nalaten als erfenis voor nabestaanden is voor velen een diepe wens. De combinatie van de verwerking van rouw én gelijktijdig een bijdrage leveren aan het herstel van onze aarde kan prima samengaan.

De campagne ‘Voor iedere overledene een eigen gedenkboom als nalatenschap – gedenkbossen als groene erfenis voor het nageslacht’ stimuleert begraafplaatsen en gemeenten kleinschalige gedenkbosjes aan te leggen, waar het planten van een persoonlijke geregistreerde gedenkboom mogelijk wordt. Dit is een mooie kans om hun maatschappelijke missie en zichzelf op de kaart te zetten. Gelijktijdig wordt een bijdrage geleverd aan de vergroening en verduurzaming van begraafplaatsen.

Symboliek van gedenkbomen

Van oudsher spelen bomen een grote rol in het dagelijkse leven, o.a. voor bouwmaterialen en brandstof. Onze voorouders vereerden bomen als levende wezens met een sterke positieve kracht. Onder de bomen vonden religieuze rituelen plaats, werd recht gesproken en vonden zieken genezing. In de huidige klimaatcrisis speelt het belang voor klimaatadaptie en CO2 vastlegging een prominentere rol. Dat bomen ook een belangrijke rol spelen bij de verwerking van rouw en verdriet vraagt hernieuwde aandacht.

In vrijwel alle volkeren, culturen en religies vinden we de levensboom terug, het symbool voor de verbinding tussen de kosmos en de aarde. Zou het niet fantastisch zijn om bij elk overlijden een gedenkboom te planten en te registreren, vanuit dankbaarheid en ter herinnering aan de overledene? Een symbool dat deze geliefde voortleeft en bijdraagt aan een groene aarde? Of dat iedere levende in zijn testament opneemt dat er na zijn overlijden een gedenkboom als nalatenschap geplant wordt?

De waarden van gedenkbosjes

Kleine gedenkbossen hebben meerdere functies en waarden:

 • Plek voor de verwerking van verlies en rouw
 • Bomen leggen CO2-vast en dragen daardoor bij aan de reductie van klimaatverandering
 • Gedenkbossen helpen een bijdrage te leveren aan klimaatadaptatie, het reduceren van de lokale temperatuur tijdens hitte perioden en het opvangen van heftige regenbuien.
 • Bomen en gedenkbossen leveren een belangrijke bijdrage aan de biodiversiteit, als voedselbron, broed- en schuilgelegenheid en voortplantingsplek voor een grote diversiteit van dieren en planten
 • Gedenkbossen vervullen als stilteplek een belangrijke functie voor overdenking, bezinning en onthaasting
 • Natuur in het algemeen levert een belangrijke bijdrage aan de versterking van ons welzijn
 • Gedenkbossen bieden ruimte voor extensieve recreatie, zoals wandelen, sporten, spelen en ontmoeten

 

 

Werkwijze

De deelnemers krijgen achtergrondinformatie en concrete handvaten voor de aanleg van gedenkbosjes in de eigen gemeente en gedenkbomen als alternatieve grafbedekking of herdenkingsplaats. Aan bod komen de vraagstukken:

 • Hoe leg je een gedenkbos aan en wat komt erbij kijken: kleinschalig of grootschalig, het benutten van lege vakken of overbodige uitbreidingen, de aanleg van een nieuw bos als dependance van de begraafplaats of een bestaand bos herinrichten
 • Voor welke boomsoorten kies je: alleen inheemse soorten, een ‘lievelingsboom’ naar keuze, een arboretum of een voedselbos
 • Wie kunnen initiatiefnemer zijn voor de aanplant van een gedenkboom: familieleden en vrienden, stichtingen, vrijwilligersgroepen of bij leven zelf de nalatenschap al vastleggen?
 • Hoe regel je de rechten en plichten: beleid opstellen, aanpassing beheerverordening en nadere regels, uitgiftetermijn bepalen, gedenkboomregister voor administratie, tarieven voor planten en onderhoud
 • Hoe regel je het beheer en onderhoud: door begraafplaatsmedewerkers of aannemers, vrijwilligers of nabestaanden zelf
 • Wat is van belang voor participatie en communicatie: inspraakbijeenkomsten, boomplantdagen, communicatieplan en communicatiemiddelen

Interactieve presentaties worden verzorgd door Wim van Oort en Hilde Paulussen, natuurkenner, ontwerper en beleidsmedewerker Groen.

Er worden meerdere opties besproken en voorzien van voor- en nadelen. Na afloop hebben de deelnemers concrete ideeen voor maatwerkplannen voor de eigen situatie.

Praktische informatie

Doelgroep

 • Beheerders en assistent beheerders
 • Buitendienst medewerkers
 • Beleidsmedewerkers
 • Teamleiders
 • Wethouders
Niveau              

Operationeel (praktijkgericht))

Datum

Donderdag 11 april 2024

Locatie

Maarn (Utrecht)

Werktijden          

Van 9.00 tot 16.30 uur

Investering

De kosten bedragen € 395,- per persoon, inclusief verblijf, lunch en documentatiemap

Deze beroepsgerichte deskundigheidsbevordering is vrij van BTW. LOB-leden ontvangen een korting van 10% (kortingscode: LOB-lidmaatschapsnummer)

Studiebelasting 

Voorbereidende opdracht van 1 uur

Aanmelding     

Via de website of het bijgevoegde aanmeldingsformulier, uiterlijk 3 weken voor aanvang van de themadag

 

 

Pin It on Pinterest

Share This