Themadag Duurzaam beheer van begraafplaatsen

Inleiding

Begraafplaatsen staan voor grote uitdagingen om duurzamer te werken en gelijktijdig het dienstenaanbod en kwaliteitsniveau concurrerend te houden. Door een verbod op het gebruik van veelgebruikte herbiciden is de noodzaak voor ander groenbeleid zeer urgent. Gelijktijdig neemt het besef toe dat ook de teruglopende biodiversiteit een andere beheeraanpak vraagt: natuurwaarden vergroten door stimulerende maatregelen te nemen.

Tevens vraagt een circulaire economie het hergebruik van materialen, waaronder te ruimen grafmonumenten, snoeihout en bloemstukken op graven. Dat valt grotendeels prima te combineren met maatregelen ter stimulering van de biodiversiteit.

De belangstelling voor duurzame uitvaarten, onderhoudsvrije graven, natuurbegraven en asbestemmingen in een groene omgeving neemt toe. Dat biedt kansen en mogelijkheden voor een integrale aanpak. Draagvlak bij collega’s en goede voorlichting en communicatie zijn daarbij van essentieel belang. Wij helpen je op weg!

Duurzaam beheer

 • Wat is duurzaam beheer en hoever ga je?
 • Vijf kernprincipes van duurzame uitvaarten
 • Milieubelasting van begraven versus cremeren of resomeren
 • Duurzame uitvaartkisten en lijkwades
 • Duurzame bloemen en planten
 • Duurzame grafbedekkingen en urnen
 • Asverstrooien zonder milieubelasting
 • Duurzame wijze van graven ruimen
 • Oude grafbedekkingen een ecologische functie geven
 • Duurzame machines en gebouwen

Alternatieven voor het verbod op bestrijdingsmiddelen

Op verhardingen zijn een juiste combinatie van stoom of heet waterbehandeling, branden en borstelen een redelijk alternatief om niet gewenste planten op een aanvaardbaar peil te houden, echter deze methoden zijn kostbaar en niet duurzaam. Bovendien zijn deze behandelingen niet geschikt voor tussen de graven en in het plantsoen. Andere beheervormen en het aanplanten van specifieke bodembedekkers die ook voor insecten van belang zijn bieden hoopvolle alternatieven. Onderzoek de mogelijkheden op jouw begraafplaats.

Natuurlijk begraven

De belangstelling voor natuurbegraafplaatsen neemt toe en gaat ten koste van het aantal begravingen op reguliere begraafplaatsen en de daaraan gekoppelde inkomsten. Wat begraven op een natuurbegraafplaats aantrekkelijk maakt is niet alleen een mooie natuurlijke omgeving, maar ook een lange graftermijn, het ontzorgen van nabestaanden en het tarief. In veel van deze punten kunnen ook reguliere begraafplaatsen voorzien. Op de meeste begraafplaatsen staan prachtige bomen, kruidenrijke slootkanten en perceelsranden, windsingels en vergeten hoekjes. Waarom daar niet kleinschalig natuurlijk begraven aanbieden?

Met kleine ingrepen kunnen veel natuurwaarden vergroot worden. Ook (deels) ongebruikte uitbreidingen kunnen heringericht worden als natuurontwikkelingsgebied met ruimte voor natuurlijk begraven en natuurlijke asbestemmingen. Met enige creativiteit zijn er veel kansen te ontwikkelen.

Onderhoudsvrije graven

Steeds meer mensen willen hun nabestaanden niet belasten met het onderhoud van hun graf en de daaraan verbonden kosten. Heeft uw begraafplaats al ingespeeld op die wens? Dat vraagt creatief meedenken over een nieuw aanbod van graven dat daaraan voldoet. Open terreinen en het algemeen plantsoen op de begraafplaats bieden meer mogelijkheden dan je in eerste instantie denkt. Wij bieden inspirerende voorbeelden.

Hergebruik van materialen

Geruimde grafmonumenten zijn prima te hergebruiken voor paden, stenen muurtjes met urnennissen of voor afgeschermde stilteplekken. Eco-kathedralen zijn inspiratiebronnen voor het hergebruik van sloopmateriaal (o.a. oude grafmonumenten) voor kleine natuurlijke kunstzinnige paradijsjes binnen bestaande begraafplaatsen. Tover jouw werkgebied om!

Praktische informatie

Doelgroep       
 • Beheerders en assistent beheerders
 • Buitendienstmedewerkers
 • Beleidsmedewerkers
 • Teamleiders  
Niveau                

Operationeel (praktijkgericht) en strategisch (beleidsmatig)

Datum                 

In overleg

Locatie                

Maarn (Utrecht)

Werktijden          

 9.00 tot 16.30 uur

Investering         

De kosten bedragen € 395,- per persoon, inclusief verblijf, lunch en documentatiemap 

Deze beroepsgerichte training is vrij van BTW

LOB-leden ontvangen een korting van 10% (kortingscode: LOB-lidmaatschapsnummer)                                 

Studiebelasting  

Voorbereidende opdracht van 1 uur

Aanmelding       

Via het bijgevoegde aanmeldingsformulier of de website, uiterlijk 3 weken voor aanvang.

Deze themadag is onderdeel van de opleiding Begraafplaatsen verduurzamen en vergroenen, maar kan los worden gevolgd.

Een excursie op een nog nader vast te stellen datum is inbegrepen.

Dit programma kan ook in-company als teamdag worden aangeboden

 

Pin It on Pinterest

Share This