Ruimingsbeleid en -protocol

Zorgvuldige ruimingsplannen ontwikkelen

Bij opgravingen en ruimingen werk je met menselijke resten. Dat vraagt een respectvolle werkwijze, maar de werkzaamheden moeten ook werkbaar zijn. Soms staan beiden op gespannen voet. Burgers worden mondiger en kritischer, ook ten aanzien van ruimeningen. Dat vraagt een zorgvuldige wijze van communiceren, draagvlak creëren en het hanteren van emoties.

Wij ondersteunen en adviseren bij:

  • Wetgeving en juridische aspecten van opgravingen en ruimingen
  • Opstellen ruimingsprotocollen
  • Veiligheid en Arbo-regelgeving bij opgraven en ruimen
  • Communicatie bij grootschalige ruimingen
  • Verwijdering, afvoer c.q. opslag van oude grafmonumenten
  • Omgaan met ongewenste kijkers bij opgravingen en ruimingen
  • Omgaan met mensen die ‘botresten’ vinden
  • Omgaan met speciale verzoeken van nabestaanden ten aanzien van opgravingen
  • Psychische werkbelasting bij ruimingen

Tevens verzorgen wij een workshop ‘Opgraven en ruimen’.

Pin It on Pinterest

Share This