Resomeren op reguliere begraafplaatsen

Themaochtend en excursie

Een extra dienstverlening en nieuwe inkomstenbron

Inleiding

Het afgelopen jaaris er al veel publiciteit geweest over resomeren, een nieuwe vorm van lijkbezorging die hoogstwaarschijnlijk vanaf 2023 in Nederland mogelijk wordt. Betekent dit een nieuwe concurrent erbij en nog minder begravingen? Is resomeren vooral een alternatief voor cremeren? Biedt resomeren juist nieuwe kansen voor begraafplaatsen en gedenkparken door zelf deze nieuwe techniek aan te bieden? Resomeren als extra service en nieuwe inkomstenbron?

Tijdens deze themaochtend gaan we ons verdiepen in alles wat met resomeren te maken heeft, van wetgeving tot proces en van leveranciers tot bestemmingen van de restanten. Tevens gaan we kijken hoe een resomator werkt, de eerste in Nederland die sinds voorjaar 2020 al ingezet wordt voor dierenuitvaarten.

Programma

Aan bod komen o.a. de volgende vragen:

 • Welke wet- en regelgeving is van toepassing?
 • Welke apparatuur is nodig en hoe werkt die?
 • Hoe lang duurt het proces?
 • Welke opleiding van medewerkers is vereist?
 • Is resomeren duurzamer dan cremeren en begraven?
 • Hoeveel kost een installatie en wat is de terugverdientijd?
 • Welk tarief gaan nabestaanden betalen?
 • Welke ervaringen zijn er opgedaan in andere landen?
 • Welke vergunningen zijn vereist?
 • Welke leveranciers zijn er?
 • Is de bestemming van de restanten vergelijkbaar met die van as- bestemmingen?
 • Vergt het aanbieden van bestemmingen voor de restanten van een resomatieproces aanpassingen in de beheerverordening?
 • Wat is het verwachtte marktaandeel?
 • Is samenwerking met uitvaartondernemers een optie?

Werkwijze

De presentatie en excursie worden verzorgd door Sandro Volpe, eigenaar van dierenuitvaartcentrum Venlo en vanaf maart 2020 praktiserend met het resomeren van dieren. Sandro is tevens de Benelux importeur van Aquamation, de resomator voor mensen. Wim van Oort is de inleider en gespreksleider.

De onderwerpen en vragen worden interactief besproken en verlevendigd met praktijkvoorbeelden. Een documentatiemap met achtergrondinformatie behoort bij het lesmateriaal. Een excursie is onderdeel van het programma.

De excursie en themaochtend worden afgesloten met een gezamenlijke lunch.

Aangezien Venlo voor velen een lange reis is bieden we ook een middagprogramma aan in dezelfde regio. We gaan op excursie naar twee begraafplaatsen in Roermond, een oude begraafplaats die getransformeerd wordt tot een historisch gedenkpark met nieuwe as bestemmingen (in oude grafkelders) en Begraafplaats Tussen de Bergen die een transitie ondergaat tot een hedendaags gedenkpark met een diversiteit aan themavelden. Daar is ook een groot Islamitisch veld. Hans Moors, de beheerder, is onze gastheer. Laat je inspireren!

Praktische informatie

Doelgroep
 • Beheerders en assistent beheerders
 • Beleidsmedewerkers
 • Teamleiders
 • Bestuurders
 • Uitvaartondernemers 
Niveau              

Operationeel (praktisch) en strategisch (beleidsmatig)

Datum               

Vrijdag 24 juni 2022

Locatie

Venlo (Resomeren) en Roermond (excursie begraafplaats)

Werktijden

Van 9.30 tot 16.30 uur

Investering

De kosten bedragen € 195,- per persoon, inclusief lunch en documentatiemap

Deze beroepsgerichte themadag is vrij van BTW

Aanmelding

Via de website of het bijgevoegde aanmeldingsformulier, uiterlijk 4 weken voor aanvang van de themadag

Pin It on Pinterest

Share This