Oude begraafplaatsen

Sluiten van oude begraafplaatsen

Veel gemeenten kampen met exploitatieproblemen van oude begraafplaatsen. Deze leveren geen of geringe inkomsten op, maar moeten wel onderhouden worden. Het sluiten van oude begraafplaatsen is een optie om begrotingen weer sluitend te maken, maar leveren vaak maatschappelijke weerstand op. In dat geval kan overwogen worden om oude begraafplaatsen over te dragen aan vrijwilligers, stichtingen of verenigingen die het beheer overnemen of de begraafplaats definitieve sluiten.

Wij ondersteunen en adviseren bij:

  • Wetgeving en juridische aspecten van sluiten van begraafplaatsen
  • Scenario verkenningen
  • Begeleiding van participatieprocessen
  • Communicatie

Oude begraafplaatsen opnieuw openstellen voor asbestemmingen en begravingen

Soms is het opnieuw toestaan van nieuwe grafuitgiften van een oude, reeds voor begraven gesloten begraafplaatsen, een prima alternatief voor het uitbreiden van een bestaande begraafplaats of het aanleggen van een nieuwe begraafplaats, zeker als dit gecombineerd wordt met asbestemmingen. De kosten voor capaciteitsuitbreiding kunnen dan aanzienlijk lager zijn. Wel vraagt dit meestal een herinrichting in verband met moderne mechanisatie. Tevens vragen historische begraafplaatsen en graven die van waarde zijn als cultuurhistorisch monument speciale aandacht.

Wij ondersteunen met:

  • Potenties en mogelijkheden van oude begraafplaatsen in kaart brengen
  • Begeleiding van participatieprocessen
  • Ontwerpen van plannen voor aanpassing en herinrichting van oude begraafplaatsen
  • Opstellen van communicatieplannen
  • Inventarisatie en beleidsontwikkeling van Cultuurhistorische waarden

Tevens verzorgen wij een workshop ‘Oude grafmonumenten’.

Pin It on Pinterest

Share This