Onderhoud en restauratie van monumentale grafmonumenten

Inleiding

Iedere begraafplaats houdt een lijst bij van cultuurhistorisch waardevolle graven en grafbedekkingen. Deze monumenten vergen regulier onderhoud en herstel bij verval, zeker wanneer dit een veiligheidsprobleem oplevert. Hoe pak je dat vakkundig aan?

Een goedbedoelde amateuristische aanpak, zoals het gebruik van de verkeerde kit of verf, leidt met regelmaat tot (verdere) aantasting van de funeraire waarden of verdere beschadiging van het monument. Restauratie en consolidatie vragen specialistische kennis, weten wat wel en niet kan of wenselijk is. Maar bovenal vraagt het een visie op wat je wilt bereiken, op de korte en langere termijn, en in samenhang met de andere graven en de omgeving.

Centrale vraag van deze themadag is: Hoe op een praktische wijze vakkundig en professioneel om te gaan met het onderhoud en de restauratie van monumentale grafmonumenten?

Onderhoud en restauratie in de praktijk

Ook graven en grafbedekkingen met een cultuurhistorisch waardevolle status vergen regulier onderhoud en herstel bij verval, zeker wanneer dit een veiligheidsprobleem oplevert. Hoe pak je dat aan? Een goedbedoelde amateuristische aanpak leidt met regelmaat tot (verdere) aantasting van de funeraire waarden of verdere beschadiging van het monument. Restauratie en consolidatie vragen specialistische kennis. Het verantwoord door-ontwikkelen van oude grafvelden en het opnieuw uitgeven van oude grafmonumenten in historische stijl vereist visie.

De onderwerpen en vragen die aan bod komen zijn:

 • Filosofie van instandhouding
 • Visieontwikkeling op hoofdlijnen
 • Inventariseren van de staat van de begraafplaats en de monumenten
 • Streefbeelden bepalen
 • Wijze van uitvoer: consolideren, restaureren of vernieuwen
 • Manieren van aanpak
 • Voorbeelden van herstel, uitvoering en vernieuwing
 • Goede en foute aanpak
 • Verval begeleiden
 • Onderhoud in de praktijk (schoonmaken, lijmen, zwarten, overige)

Tijdens het middagprogramma zijn er demonstraties en gaan we zelf aan de slag.

Opzet en werkwijze

Het programma wordt verzorgd door Leon Bok van Bureau Funeraire Adviezen en Wim van Oort van Bureau Van Oort & Ros – Partners bij Ontwikkeling. Marc de Groot verzorgt het praktijkprogramma tijdens het middagdeel.

Interactieve presentaties worden afgewisseld met praktijk casuïstiek en opdrachten. Vragen en praktijk casuïstiek van de deelnemers worden voorafgaand aan de bijeenkomst geïnventariseerd. De deelnemers krijgen een documentatiemap en tips om in de eigen organisatie met actiepunten aan de slag te gaan. Deze themadag is de derde module van de opleiding Monumentale begraafplaatsen en oude graven en kan los gevolgd worden.

Praktische informatie

Doelgroep       
 • Beheerders en assistent beheerders
 • Beleidsmedewerkers en teamleiders
 • Erfgoed medewerkers
 • Medewerkers van de begraafplaatsadministratie
 • Medewerkers van de buitendienst
 • Leden van historische verenigingen en werkgroepen
 • Overige belangstellenden
Datum                 

Woensdag 23 oktober 2024

Locatie                

Midden Nederland

Werktijden          

 9.00 tot 16.30 uur

Investering         

De kosten bedragen € 495,- per persoon, inclusief verblijf, lunch en documentatiemap 

Deze beroepsgerichte training is vrij van BTW

LOB-leden ontvangen een korting van 10% (kortingscode: LOB-lidmaatschapsnummer)                                 

Aanmelding       

Via het bijgevoegde aanmeldingsformulier of de website, uiterlijk 4 weken voor aanvang.

Overigen

Deze themadag wordt ook in-company gegeven

 

Pin It on Pinterest

Share This