Inleiding

Als beleidsmedewerker, teamleider, coördinator en beheerder van een begraafplaats is het van belang voortdurend actuele ontwikkelingen in de branche te volgen en kennis te verbreden. Jaarlijkse bijscholing is een must.

De zes pijlers van deze bijeenkomst zijn:

 • Actuele ontwikkelingen
 • Verdieping in een hoofdthema
 • Toetsing van kennis
 • Praktische handvaten
 • Vragen en praktijk casuïstiek van deelnemers
 • Ontmoeting met collega’s en delen van ervaringen

Centraal staat het werken in tijden van een pandemie, de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de nieuwe Uitvaartwet, nieuwe trends in de dienstverlening, het ontzorgen van nabestaanden en de beheersbaarheid van niet gewenste planten op de begraafplaats. Dit is het aanbod van najaar 2020 dat we nogmaals aanbieden.

Actualiteiten

We bespreken de belangrijkste actualiteiten, waaronder:

 • Wanneer wordt de nieuwe Uitvaartwet van kracht en wat zijn de belangrijkste veranderingen? Hoe daar tijdig op in te spelen?
 • Wat is resomeren en welke mogelijkheden biedt dit voor begraafplaatsen?
 • Natuurbegraven neemt toe in populariteit. Welke mogelijkheden zijn er voor natuurgraven en zorgvrije graven op uw begraafplaats(en)?
 • Wordt dieren begraven op een reguliere begraafplaats een nieuwe trend?
 • Hoe bestrijd je de Eikenprocessierups op begraafplaatsen?
 • Wat zijn de beste methoden voor het beheersbaar houden van ongewenste planten nu chemisch bestrijden al een paar jaar niet aan de orde is?

Verdieping in beleid ten aanzien van pandemieën 

De coronacrisis heeft grote invloed op de uitvaartbranche, zowel ten aanzien van de wijze van werken als voor afscheid nemen en rouwverwerking. Een werkgever is wettelijk verplicht te zorgen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden, ook in tijden van een pandemie. Welke ervaringen zijn er opgedaan tijdens de coronacrisis en welke lessen kunnen we daaruit leren?

Vragen die tijdens de verdieping aan bod komen zijn:

 • Wanneer spreken we van een pandemie?
 • Is jouw begraafplaats voorbereid op massaal sterven?
 • Wat zijn de consequenties voor de dagelijkse werkzaamheden?
 • Welke eisen stelt een thuiswerkplek en wordt daaraan voldaan?
 • Vraagt thuis digitaal werken extra beveiligingsmaatregelen?
 • Wat zijn de gevolgen van een pandemie voor bezoekers en nabestaanden?
 • Zijn livestream en andere online-diensten al mogelijk?
 • Wat kun je nabestaanden extra bieden aan rouwverwerking als afscheid nemen alleen in kleine groepen kan?
 • Voorziet een collectieve herdenkingsbijeenkomst voor pandemieslachtoffers in een behoefte?
 • Hoe communiceer je in tijden van een pandemie met collega’s?
 • Hoe ga je om met collega’s die angstig zijn en extreem voorzichtig?
 • Hoe ga je om met collega’s die de pandemie niet serieus nemen?
 • Hoe bindend zijn richtlijnen en maatregelen?
 • Hoe ga je om met grotere (psychische) werkbelasting?
 • Wat gaat er blijvend veranderen en hoe daar beleid op te ontwikkelen?

Toetsing van kennis over grafrechten

Hoe zit het met jouw accurate kennis van wet en regelgeving? De ervaring leert dat die in de loop van de tijd kan wegzakken of achterhaald wordt door nieuwe wetgeving of ontwikkelingen. Tijdens deze bijeenkomst krijg je 10 toetsvragen voorgelegd over praktijksituaties die zijn toegespitst op grafrechten. Dan weet je meteen of je nog up to date en ‘2021-proof’ bent.

Aan bod komen onder anderen de situaties:

 • Vervalt een grafrecht als er niet betaald wordt?
 • Kan een ander dan een familielid het grafrecht opnieuw afsluiten als dat grafrecht niet verlengd wordt?
 • Kun je grafrechten reserveren zonder meteen te betalen?
 • Kun je voor grafrechten voor onbepaalde tijd onderhoudsrechten in rekening brengen?
 • Hoe regel je het grafrecht van een dubbelgraf?
 • Als een vader wil dat een graf geruimd wordt, kan een dochter dan het grafrecht toch overnemen?
 • Wanneer vervallen grafrechten als er geen rechthebbende meer bekend is?
 • Hebben algemene graven ook grafrechten?
 • Wie krijgt de nieuwe grafrechten als de huidige rechthebbende komt te overlijden?
 • Kan een grafrecht tussentijds verlengd worden?

Uiteraard besteden we ook aandacht aan enkele uitzonderlijke situaties.

Praktische handvaten ten aanzien van een verzoek tot opgraving

Ditmaal besteden we aandacht aan het werkproces opgraven.

 • Wie kan verzoeken tot een opgraving?
 • Welke vragen en informatie dienen er in het aanvraagformulier te staan?
 • Wie beslist over het verlof tot opgraven?
 • Welke argumenten voor toekenning van het verlof zijn wel en niet valide?
 • Hoe regel je de praktische uitvoering van de werkzaamheden?
 • Hoe borg je een zorgvuldig transport van de stoffelijke resten?
 • Welke documenten zijn nodig bij een crematie?
 • Zijn aanpassingen in het eigen werkproces noodzakelijk?

Een voorbeeld van een Aanvraagformulier verlof tot opgraven en een Verlof tot opgraven wordt uitgereikt.

Ontmoeting en ruimte voor eigen vragen

We bouwen ruimte in voor specifieke vragen en lastige praktijksituaties ten aanzien van beleid voor begraafplaatsen én ruimte voor het delen van ervaringen met collega’s. Deze vragen en situaties kun je vooraf doorgeven.

Werkwijze

De onderwerpen worden interactief besproken en verlevendigd met praktijk voorbeelden. Voorafgaand aan de bijeenkomst vindt een schriftelijke inventarisatie plaats, waarbij je ook jouw persoonlijke vragen aangeeft. Een documentatiemap wordt uitgereikt. Op verzoek verlenen we een certificaat van deelname aan deze jaarlijkse bijscholing.

Praktische informatie

Doelgroep         
 • Beleidsmedewerkers begraafplaatsen
 • Begraafplaatsteamleiders en coördinatoren
 • Beheerders en assistent beheerders
Data en locatie

Driebergen: dinsdag 24 juni 2021

Werktijden

Van 9.00 tot 16.00 uur

Investering

De kosten bedragen € 295,- per persoon, inclusief verblijf, lunch en documentatiemap  Deze beroepsgerichte bijscholing is vrij van BTW,  LOB-leden  ontvangen een korting van 10% (kortingscode: LOB-lidmaatschapsnummer)              

Aanmelding

Via de website of het bijgevoegde aanmeldingsformulier, uiterlijk 2 weken voor aanvang van de training

Dit programma kan ook in-company als teamdag worden aangeboden

 

 

Pin It on Pinterest

Share This