Inleiding

De jaarlijkse bijscholing voor administratiemedewerkers van begraafplaatsen en gedenkparken is van belang om bij te blijven op je vakgebied. De nadruk ligt op actuele ontwikkelingen, kennis opfrissen en verbreden, praktische inzichten delen met elkaar, met frisse blik naar je werkzaamheden kijken en elkaar inspireren tot professioneel en met plezier werken. De zes pijlers van de bijeenkomst zijn:

 • Actualiteiten
 • Verdieping in een hoofdthema
 • Toetsing van kennis
 • Praktische handvaten
 • Vragen en praktijk casuïstiek van deelnemers
 • Ontmoeting van collega’s en delen van ervaringen

Centraal staat het werken in tijden van een pandemie, het werkproces  opgravingen, praktijk casuïstiek ten aanzien van grafrechten en de nieuwe Uitvaartwet. Dit is het aanbod van najaar 2020 dat we nogmaals aanbieden.

Actualiteiten

Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a.:

 • Wanneer wordt de nieuwe Uitvaartwet van kracht en wat zijn de belangrijkste veranderingen? Hoe daar als administratie tijdig op in te spelen?
 • Wat is resomeren en vanaf wanneer is het toegestaan?
 • Natuurbegraven neemt toe in populariteit. Welke mogelijkheden zijn er voor natuurgraven en zorgvrije graven op gemeentelijke begraafplaatsen? Welk tarief koppel je daaraan en hoe verwerk je ze administratief?
 • Wordt huisdieren begraven op een reguliere begraafplaats een nieuwe trend?

Verdieping: Werken in tijden van een pandemie

Door de coronacrisis werd het werken op een begraafplaatsadministratie ineens anders: voorzorgsmaatregelen in acht nemen, vaker thuis werken en andere contactwijzen. Een werkgever is wettelijk verplicht te zorgen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden, ook in tijden van een pandemie en ook bij thuiswerken. Is dat gelukt? Welke ervaringen zijn er opgedaan tijdens de coronacrisis en welke lessen kunnen we daaruit leren?

Vragen die tijdens de verdieping aan bod komen zijn:

 • Wanneer spreken we van een pandemie?
 • Wat zijn de feiten in jouw werkomgeving?
 • Wat zijn de consequenties voor je dagelijkse werkzaamheden?
 • Welke eisen stelt een thuiswerkplek en wordt daaraan voldaan?
 • Hoe vind je thuis een goede balans tussen werk en privé?
 • Vraagt thuis digitaal werken extra beveiligingsmaatregelen?
 • Wat zijn de gevolgen voor bezoekers en nabestaanden?
 • Zijn livestream en andere online-diensten al mogelijk?
 • Wat kun je nabestaanden extra bieden aan rouwverwerking als afscheid nemen alleen in kleine groepen kan?
 • Voorziet een collectieve herdenkingsbijeenkomst voor pandemieslachtoffers in een behoefte?
 • Hoe communiceer je in tijden van een pandemie met collega’s en je leidinggevende?
 • Hoe ga je om met collega’s die angstig zijn en extreem voorzichtig?
 • Hoe ga je om met collega’s die de pandemie niet serieus nemen?
 • Hoe bindend zijn richtlijnen en maatregelen?
 • Ervaar je een grotere (psychische) werkbelasting en hoe daar mee om te gaan?
 • Wat gaat er blijvend veranderen?

Toetsing van kennis

Hoe zit het met jouw accurate kennis van wet en regelgeving? De ervaring leert dat die in de loop van de tijd kan wegzakken of achterhaald wordt door nieuwe wetgeving of ontwikkelingen. Tijdens deze bijeenkomst krijg je 10 toetsvragen voorgelegd over praktijksituaties die zijn toegespitst op grafrechten. Dan weet je meteen of je nog up to date en ‘2021-proof’ bent. 

Aan bod komen o.a. de situaties:

 • Vervalt een grafrecht als er niet betaald wordt?
 • Kan een ander dan een familielid het grafrecht opnieuw afsluiten als dat grafrecht niet verlengd wordt?
 • Kun je grafrechten reserveren zonder meteen te betalen?
 • Kun je voor grafrechten voor onbepaalde tijd onderhoudsrechten in rekening brengen?
 • Hoe regel je het grafrecht van een dubbelgraf?
 • Als een vader wil dat een graf geruimd wordt, kan een dochter dan het grafrecht toch overnemen?
 • Wanneer vervallen grafrechten als er geen rechthebbende meer bekend is?
 • Hebben algemene graven ook grafrechten?
 • Wie krijgt de nieuwe grafrechten als de huidige rechthebbende komt te overlijden?
 • Kan een grafrecht tussentijds verlengd worden?

Uiteraard besteden we ook aandacht aan enkele uitzonderlijke situaties.

Praktische handvaten ten aanzien van verzoek tot opgraven

Ditmaal besteden we aandacht aan het werkproces opgraven.

 • Wie kan verzoeken tot een opgraving?
 • Welke vragen en informatie dienen in het aanvraagformulier te staan?
 • Wie beslist over het verlof tot opgraven?
 • Is mandatering mogelijk?
 • Welke argumenten voor toekenning van het verlof tot opgraven zijn wel en niet valide?
 • Hoe regel je de praktische uitvoering van de werkzaamheden?
 • Hoe borg je een zorgvuldig transport van de stoffelijke resten en welke documenten zijn noodzakelijk?
 • Welke afspraken maak je bij een crematie met het crematorium?

Een voorbeeld van een aanvraagformulier en een verlof tot opgraven wordt uitgereikt.

Ontmoeting en ruimte voor eigen vragen

We bouwen ruimte in voor specifieke vragen en lastige praktijksituaties ten aanzien van werken op de begraafplaats én ruimte voor het delen van ervaringen met collega’s. Deze vragen en situaties kun je vooraf doorgeven.

Werkwijze

De onderwerpen worden interactief besproken en verlevendigd met praktijk-voorbeelden. Voorafgaand aan de bijeenkomst vindt een schriftelijke inventarisatie plaats, waarbij je ook jouw persoonlijke vragen aangeeft. Een documentatiemap wordt uitgereikt. Op verzoek verlenen we een certificaat van deelname aan deze jaarlijkse bijscholing.

Praktische informatie

Doelgroep       
 • Administratiemedewerkers van begraafplaatsen
 • Teamleiders en coördinatoren van begraafplaatsadministraties
 • Invalkrachten bij de begraafplaatsadministratie
Data en locatie 

Driebergen – donderdag 30 september 2021

Werktijden         

Van 9.00 tot 16.00 uur

Investering

De kosten bedragen € 295,- per persoon, inclusief verblijf, lunch en documentatiemap  

Deze beroepsgerichte bijscholing is vrij van BTW                                                                      

LOB-leden ontvangen een korting van 10% (kortingscode: LOB-lidmaatschapsnummer)              

Aanmelding       

Via de website of het bijgevoegde aanmeldingsformulier, uiterlijk 4 weken voor aanvang van de bijeenkomst

Bijzonderheden

De RIVM ‘Coronamaatregelen’ worden in acht genomen

De zaal wordt goed geventileerd

Dit programma kan ook in-company als teamdag worden aangeboden

Pin It on Pinterest

Share This