Kennis en inspiratiedag 2020 voor buitenmedewerkers van begraafplaatsen en gedenkparken

Inleiding

De jaarlijkse bijscholing voor buitenmedewerkers van begraafplaatsen en gedenkparken is van belang om bij te blijven op je vakgebied. De nadruk ligt op actuele ontwikkelingen, kennis opfrissen en verbreden, praktische inzichten delen met elkaar, met frisse blik naar je werkzaamheden kijken en elkaar inspireren tot professioneel en met plezier werken. De zeven pijlers van de bijeenkomst zijn:

 • Actualiteiten
 • Verdieping in een hoofdthema
 • De begraafplaatsboom van het jaar
 • Toetsing van kennis
 • Praktische handvaten
 • Gedenktekensymboliek
 • Ontmoeting van collega’s en ruimte voor het delen van ervaringen

Dit jaar staan centraal het werken in tijden van een pandemie, praktijksituaties t.a.v. grafrechten en opgravingen, ontwikkelingen in de branche. Nieuw zijn de onderdelen begraafplaatsboom van het jaar en gedenktekensymboliek.

Actualiteiten

We bespreken de belangrijkste actualiteiten, waaronder:

 • Hoe bestrijd je de Eikenprocessierups op begraafplaatsen en hoe bescherm je bezoekers?
 • Zijn Buxushaagjes nog te redden m.b.t. de Buxusmot?
 • Natuurbegraven neemt toe in populariteit. Welke mogelijkheden zijn er voor natuurgraven en zorgvrije graven op jouw begraafplaats(en)?
 • Wordt het begraven van huisdieren op een reguliere begraafplaats een nieuwe trend?
 • Wanneer wordt de nieuwe Uitvaartwet van kracht?
 • Wat is resomeren en vanaf wanneer is het toegestaan?

Verdieping: Onkruidbeheersing en duurzaam groenbeheer

Al sinds enkele jaren is chemische onkruidbeheersing verboden op begraafplaatsen. Nieuwe technieken en werkwijzen zijn beproefd. Wat zijn de ervaringen? Aan bod komen de vragen:

 • Welke technieken voor (half-)verhardingen geven de beste resultaten?
 • Wanneer is het inzaaien met gras van grind- en schelppaden raadzaam?
 • Welke onderhoudsmethoden tussen en rond graven zijn het meest effectief: schoffelen, bosmaaien, stoom, bodembedekkers of bloemenmengsels?
 • Welke bodembedekkers doen het goed op begraafplaatsen?
 • Welke bijdragen kunnen begraafplaatsen leveren aan de biodiversiteit?

 Begraafplaatsboom van het jaar

Nieuw is de rubriek begraafplaatsbomen. Dit jaar gaan we uitvoerig in op de treurbeuken ‘Pendula’, ‘Purple Fountain’ en ‘Purpurea Pendula”. Waarom noemen we ze treurbomen? Wat is hun kenmerkende vorm? Hoe hoog en breed worden ze? Welke eisen stellen ze aan de bodem, zonlicht en waterhuishouding? Welk onderhoud vragen ze? Leer anders kijken naar bomen!

Toetsing van kennis

Hoe zit het met jouw accurate kennis van wet en regelgeving? De ervaring leert dat die in de loop van de tijd kan wegzakken of achterhaald wordt door nieuwe wetgeving of ontwikkelingen. Tijdens deze bijeenkomst krijg je 10 toetsvragen voorgelegd met betrekking tot grafrechten en opgravingen. Dan weet je meteen of je nog up to date en ‘2021-proof’ bent.

Praktische handvaten ten aanzien van werken in coronatijd

Een werkgever is wettelijk verplicht te zorgen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden, ook in tijden van een pandemie. Welke ervaringen zijn er opgedaan tijdens de coronacrisis en welke lessen kunnen we daaruit leren?

Vragen die tijdens de verdieping aan bod komen zijn:

 • Wanneer spreken we van een pandemie?
 • Wat zijn de consequenties voor je dagelijkse werkzaamheden?
 • Wat zijn de gevolgen voor bezoekers en nabestaanden?
 • Hoe ga je om met collega’s die angstig zijn en extreem voorzichtig?
 • Hoe ga je om met collega’s die de pandemie niet serieus nemen? Hoe spreek je hen daarop aan?
 • Hoe bindend zijn richtlijnen en maatregelen?
 • Ervaar je een grotere (psychische) werkbelasting en hoe daar mee om te gaan?

 Gedenktekensymboliek

Op grafmonumenten tref je velerlei symbolen aan waarvan de diepere betekenis niet bij iedereen bekend is. Dit jaar besteden we aandacht aan de symbolische betekenis van een duif op grafmonumenten.

Ontmoeting en ruimte voor eigen vragen

We bouwen ruimte in voor specifieke vragen en lastige praktijksituaties ten aanzien van werken op de begraafplaats én ruimte voor het delen van ervaringen met collega’s. Deze vragen en situaties kun je vooraf doorgeven.

Werkwijze

De onderwerpen worden interactief besproken en verlevendigd met praktijk voorbeelden. Voorafgaand aan de bijeenkomst vindt een schriftelijke inventarisatie plaats, waarbij je ook jouw persoonlijke vragen aangeeft. Een documentatiemap wordt uitgereikt. Op verzoek verlenen we een certificaat van deelname aan deze jaarlijkse bijscholing.

Praktische informatie

Doelgroep
 • Buitenmedewerkers van begraafplaatsen
 • Beheerders en assistent beheerders
 • Medewerkers van aannemersbedrijven die werkzaam zijn op begraafplaatsen (PS attendeer hen op deze dag!)
Data en locatie
 • Rotterdam: dinsdag 24 november 2020
 • Smilde: woensdag 25 november 2020
 • Velp: woensdag 9 december 2020
 • Driebergen: donderdag 10 december 2020
 • Online via MS Teams: woensdag 2 december 2020
Werktijden         

Van 9.00 tot 16.00 uur

Investering

De kosten bedragen € 295,- per persoon, inclusief verblijf, lunch en documentatiemap

Deze beroepsgerichte bijscholing is vrij van BTW   

LOB-leden van gemeentelijke en niet kerkelijke begraafplaatsen ontvangen een korting van 10% en LOB-leden van kerkelijke begraafplaatsen een korting van 20% (kortingscode: LOB-lidmaatschapsnummer)              

Aanmelding

Via de website of het bijgevoegde aanmeldingsformulier, uiterlijk 4 weken voor aanvang van de bijeenkomst

Bijzonderheden

De RIVM ‘Coronamaatregelen’ worden in acht genomen

Dit programma kan ook in-company als teamdag worden aangeboden

Pin It on Pinterest

Share This