Professioneel omgaan met rouw en emoties op begraafplaatsen

Inleiding

Hoe praat je over d00d, verlies en rouw? Soms weet je niet goed wat je zeggen moet. Maar kenmerkend voor werken op een begraafplaats of de begraafplaatsadministratie is dat je in contact komt met mensen die in de rouw zijn. Een zorgvuldige gespreksvoering vraagt inlevingsvermogen en afgestemd zijn lip de ander. Inzicht in rouwkenmerken en het procesverloop van rouw zijn een voorwaarden voor een professionele handelwijze. Iedere medewerker maakt vroeg of laat heftige emotionele gebeurtenissen mee die je ook persoonlijk raken. Uitingen van verdriet, boosheid, ongeloof en verbittering van nabestaanden die ook jou niet onberoerd laten. Maar ook schuldgevoel, machteloosheid en verbijstering bij situaties waarbij je zelf betrokken bent.

Welke emotionele en schokkende situaties vind jij lastig om mee om te gaan?

 • Een communicatiefout tussen beheerder en administratie of uitvaartleider met vergaande gevolgen voor de nabestaanden
 • Onenigheid tussen familieleden over de uitvaart
 • Contact met nabestaanden van een overledene die koos voor zelfdoding
 • Nabestaanden die een verlies niet kunnen verwerken en agressief worden
 • Vandalisme en grafschennis op de begraafplaats
 • Een huilende moeder aanhoren die haar kind verloren heeft
 • De uitvaart van een collega , familielid of goede bekende
 • Een ernstig zieke die zijn eigen uitvaart vooraf zelf wil regelen en regisseren 
 • Uitvaarten van verkeersslachtoffers of slachtoffers van rampen
 • Foutieve handelingen, zoals het openen of ruimen van een verkeerd graf

Deze situaties en ook vergelijkbare voorvallen vragen om een adequate en zorgvuldige reactie richting de betrokkenen.

Programma

We besteden aandacht aan de kenmerken van rouwprocessen en rouwondersteuning: wat is een professionele houding en reactie in het omgaan met rouw en emoties van anderen. Gelijktijdig is het van belang om ook aandacht aan je eigen emoties en gevoelens te besteden. Wat doet de situatie met jou persoonlijk en hoe daar mee om te gaan, op een zodanige wijze dat je er geen blijvende gevolgen aan overhoud?

We besteden aandacht aan;

 • De functie van gevoelens en emoties
 • Het herkennen van verschillende soorten emoties en gevoelens
 • Rouwtaken en rouwfasen
 • Hedendaagse rouwrituelen in diverse culturen
 • Wat je vooral niet moet zeggen, de vijf O’s, en wat wel gepast is
 • Tien verboden opmerkingen 
 • Het belang van uiten en delen van gevoelens
 • De juiste balans tussen betrokkenheid en distantie
 • De juiste grondhouding voor gespreksvoering
 • Bespreking van praktijkcasuistiek van de deelnemers

Werkwijze

Tijdens deze dag besteden we aandacht aan het delen van ervaringen, geven we inzicht in het effect van deze emotionele situaties op het verloop van rouwprocessen en staan we stil bij wat deze gebeurtenissen emotioneel en psychisch teweegbrengen. Tijdens de middagsessie oefenen we met een trainingsacteur hoe te handelen in lastige situaties. Vooraf inventariseren wij bij de deelnemers welke vragen en situaties ze willen inbrengen. De insteek is tweeledig:

 • Hoe ga jij professioneel om met emotionele gebeurtenissen
 • Hoe ga jij om met eigen gevoelens en emoties

Daarbij besteden we uitgebreid aandacht aan de kenmerken van rouwprocessen.

De deelnemers ontvangen een documentatiemap en een certificaat van deelname.

Praktische informatie

Doelgroep

Medewerkers van begraafplaatsen, uitvaartondernemingen en uitvaartvereningingen, crematoria, uitvaartcentra, aula’s en begraafplaatsadministraties

Niveau

Operationeel (praktijkgericht)

Datum en Locatie

Dinsdag 26 maart 2024 in Maarn

Werktijden

9.00 tot 16.00 uur 

Aantal deelnemers    

6 tot 12 personen

Studiebelasting

Voorafgaande de bijeenkomst 1 uur voor een voorbereidende opdracht

Investering               

€ 395,- p.p. inclusief verblijfkosten en documentatiemap

Is vrijgesteld van BTW

LOB-leden ontvangen een korting van 10% (kortingscode: LOB-lidmaatschapsnummer)

Aanmelding

Via de website of het aanmeldingsformulier, uiterlijk 4 weken voor aanvang van de opleiding

Informatie       

Wim van Oort, contact@gedenkparkontwikkeling.nl of 072-5814749

Overige

Deze praktijktraining kan ook in-company verzorgd worden of als teamdag

Pin It on Pinterest

Share This