Omgaan met agressie op de begraafplaats

Inleiding

Agressie op de begraafplaats is vaak van hele andere orde dan agressie aan de balie van de sociale dienst, agressie tegen wijkmedewerkers of agressie in de milieustraat. Agressie op de begraafplaats is meestal onderdeel van een rouwproces, van niet verwerkte emoties en het verlies nog geen plek kunnen geven. De boosheid wordt vaak onbewust geuit en na afloop is er spijt. De omgang met deze vorm van agressie vraagt een wezenlijk andere benaderingswijze. Het verschil leren kennen met bewust geuite agressie, bijvoorbeeld wrok, persoonsgerichte agressie of het betrekken van begraafplaatsmedewerkers bij onderlinge vetes van nabestaanden is daarbij van belang.

Tijdens deze training besteden we aandacht aan drie invalshoeken

A. Wat zijn emoties en de gradaties van boosheid en agressie

We gaan nader in op de soorten emoties, hun oorzaken en uitingsvormen, vormen van agressie en het onderscheid leren kennen van agressie als rouwemotie en andere aanleidingen en uitingsvormen van agressie

B. Agressie als onderdeel van het rouwproces

Centraal staat het handelen bij emoties die voortkomen uit niet verwerkt verlies. Wat is wijs? Hoe handel je professioneel? Hoe blijf je bij jezelf en toch in contact met de ander? Hoe breng je de ander tot rust? Aan bod komen voorbeelden van de deelnemers en praktijksituaties die ter beoordeling worden voorgelegd (casuïstiek).

C. Andere vormen van agressie

Burgers worden mondiger en spelen zaken op scherp, soms zelfs met bedreigingen aan het adres van de begraafplaatsmedewerkers. Voorbeelden zijn onenigheid over de interpretatie van de beheerverordening of de geboden mogelijkheden die als te beperkend worden ervaren. Ook frustratie ten aanzien van andere afdelingen van de gemeentelijke organisatie kunnen een rol spelen. Hoe stel je jezelf op? Wanneer en hoe geef je grenzen aan? Hoe blijf je bij jezelf? Hoe voorkom je dat het uit de hand loopt? Wat is effectief, wijs en raadzaam?

Werkwijze

Voorafgaande de bijeenkomst wordt geïnventariseerd welke situaties u ter bespreking en oefening wilt inbrengen. De bespreking van praktijksituaties koppelen we aan korte theorie over agressieaanpak en preventie. In het middagdeel oefen we praktijksituaties met een trainingsacteur.

Praktische informatie

Doelgroep                  
  • Beheerders en medewerkers van begraafplaatsen
  • Administratiemedewerkers
  • Beleidsmedewerkers
  • Teamleiders
Datum  

Donderdag 29 augustus 2018

Werktijden              

Van 9.00 tot 16.30 uur

Locatie

Midden Nederland 

Investering             

€ 390,- p.p. inclusief verblijfkosten en documentatiemap

Deze training is vrijgesteld van BTW

LOB-leden van gemeentelijke en niet-kerkelijke begraafplaatsen ontvangen een korting van 10% en LOB-leden van kerkelijke begraafplaatsen een korting van 20% (kortingscode: LOB-lidmaatschapsnummer)

Aanmelding

Via de website of het aanmeldingsformulier, uiterlijk 4 weken voor aanvang van de opleiding

Informatie       

Wim van Oort, contact@gedenkparkontwikkeling.nl of 072-5814749

Overige

Deze training kan ook in-company verzorgd worden

Pin It on Pinterest

Share This