Inspiratiedagen 2018 voor administratief medewerkers van begraafplaatsen en gedenkparken

Inleiding

Najaar 2018 worden weer een aantal bijscholingen aangeboden die specifiek bedoeld zijn voor administratief medewerkers van begraafplaatsen en gedenkparken. De nadruk ligt op actuele ontwikkelingen, kennis opfrissen en verbreden, praktische inzichten delen, met frisse blik naar je werkzaamheden kijken en elkaar inspireren tot professioneel en met plezier werken. De vijf pijlers van de bijeenkomst zijn:

 • Verdieping in een actueel hoofdthema
 • Toetsing van kennis
 • Praktische handvaten
 • Vragen en praktijk casuïstiek van deelnemers
 • Ontmoeting van collega’s en delen van ervaringen
Verdieping: De belangrijkste schakel in de privacy ben je zelf!
De gevolgen van de nieuwe privacywetgeving voor de administratie

Sinds 25 mei is de nieuwe privacywet (AVG) in werking. Wat betekent dit voor de administratie van de begraafplaats? We gaan nader in op de volgende vragen:

 • Welke persoonsgegevens mag je wel en niet verwerken?
 • Is het doel van jouw gegevensverwerking voldoende duidelijk?
 • Wie mogen wel en niet toegang hebben tot de gegevensbestanden?
 • Hoe communiceer je ‘vertrouwelijk’ met collega’s?
 • Wat zijn de grootste risico’s van privacy-schendingen?
 • Hoe heb je de beveiliging van PC, USB-sticks en telefoon intern geregeld?
 • Wat vraagt extra aandacht bij thuiswerken?
 • Hoe te handelen als persoonsgegevens per ongeluk gedeeld worden met anderen of verstuurd worden naar de verkeerde persoon?
 • Welke rechten hebben rechthebbenden en belanghebbenden?
 • Welke informatie mag je wel en niet verstrekken aan uitvaartondernemers? 
 • Wat is er al geregeld binnen jouw organisatie en wat moet je zelf nog doen (formulieren, brieven, protocollen aanpassen, privacyverklaring, etc.)?
 • Aan welke voorwaarden moet het verzenden van een nieuwsbrief voldoen?

Wij geven tips over hoe privacy-aangelegenheden intern goed te regelen, ook ten aanzien van de communicatie tussen administratie en buitendienst.

Discussiethema’s: De belangrijkste schakel in het waarborgen ben je zelf! 

Staan de eisen van de AVG op gespannen voet met klantgericht werken? 

Kennistoets

Hoe zit het met jouw accurate kennis van wet en regelgeving? De ervaring leert dat die in de loop van de tijd kan wegzakken of achterhaald wordt door nieuwe ontwikkelingen. Tijdens deze bijeenkomst krijg je 10 toetsvragen voorgelegd om te testen of je nog up to date en ‘2019-proof’ bent.

Praktische handvaten ten aanzien van omgaan met werkdruk en stress

De werkdruk van de begraafplaatsadministratie is bij veel organisaties hoog. Hoe zorg je dat de dienstverlening vlekkeloos verloopt zonder zelf een burn-out op te lopen? Twee invalshoeken zijn van belang: wat kan organisatorisch beter geregeld worden en hoe ga je zelf om met werkstress.

We besteden aandacht aan de volgende zaken:

 • Wat zijn de grootste tijdvreters en stressveroorzakers?
 • Wat is het verschil tussen gezonde en ongezonde spanning?
 • Hoe herken je stresssignalen?
 • Hoe kun je de eigen veerkracht vergroten?
 • Hoe stel je de juiste prioriteiten?
 • Hoe effectiever om te gaan met e-mailberichten en ad-hoc telefoontjes?
 • Kun je op een klantgerichte wijze neen zeggen?
 • Hoe maak je een effectieve en werkbare planning?
 • Hoe om te gaan met onvoorzienbare zaken, ziekte en vakantie?
Ontmoeting en ruimte voor vragen

Voor specifieke vragen ten aanzien van de administratie en bijzondere vragen van nabestaanden en bezoekers is het vaak lastig om intern een sparring-partner te vinden, iemand die voldoende kennis van zaken en ervaring heeft. Collega’s van andere begraafplaatsen hebben dat vaak wel. We bouwen ruimte in om ook jouw vragen in te brengen voor een deskundig advies en er is tijd voor netwerken. 

Werkwijze

De onderwerpen worden interactief besproken en verlevendigd met praktijk casuïstiek. Voorafgaand aan de training vindt een schriftelijke inventarisatie plaats, waarbij je jouw persoonlijke vragen aangeeft. 

Praktische informatie

Doelgroep      

Administratief medewerkers van begraafplaatsen en gedenkparken en hun vervangers en leidinggevenden

Data en locatie

Roermond: dinsdag 4 september 2018

Amsterdam: maandag 10 september 2018

Hoogeveen: donderdag 20 september 2018

Driebergen: dinsdag 2 oktober 2018

Rotterdam: dinsdag 9 oktober 2018

Werktijden

Van 9.00 tot 16.30 uur 

Investering

De kosten bedragen € 290,- per persoon, inclusief verblijf, lunch en documentatiemap

Deze beroepsgerichte bijscholing is vrij van BTW   

LOB-leden van gemeentelijke en niet kerkelijke begraafplaatsen ontvangen een korting van 10% en LOB-leden van kerkelijke begraafplaatsen een korting van 20% (kortingscode: LOB-lidmaatschapsnummer)              

Aanmelding

Via de website of het bijgevoegde aanmeldingsformulier, uiterlijk 4 weken voor aanvang van de training

Dit programma kan ook in-company als teamdag worden aangeboden

Pin It on Pinterest

Share This