Als vrijwilliger werken op de begraafplaats

Inleiding

Vrijwilligers spelen een belangrijke rol in het goed functioneren van kerkelijke begraafplaatsen en steeds vaker ook op gemeentelijke begraafplaatsen. Samen verzetten ze veel werk. Voor de organisatie is het van belang dat de geleverde kwaliteit van hun werkzaamheden overeenkomt met die van professionals en dat de onderlinge sfeer goed is. Dit vraagt een goede begeleiding en een investering in klantgericht en professioneel werken. Vrijwilligerswerk is immers wel vrijwillig, maar niet vrijblijvend.

Ook de vrijwilligers zelf hebben baat bij scholing omdat het bij draagt aan hun persoonlijke ontwikkeling, zingeving en levensplezier. Deze training kan ook gezien worden als een teken van waardering voor hun inspanningen.

Bureau Van Oort & Ros – Partners bij Ontwikkeling heeft jarenlange ervaring met trainingen voor begraafplaatsmedewerkers en ook met trainingen voor vrijwilligers. Die ervaringen bundelen we in een speciale training voor vrijwilligers die werkzaam zijn op begraafplaatsen.

Programma

Centraal staan de leerwensen en leerbehoeften van de deelnemers. Vooraf worden deze schriftelijk geïnventariseerd. Het accent ligt op het verbeteren van de sociaal-communicatieve vaardigheden van de vrijwilliger in relatie tot de doelgroepen die zij ontmoeten. Belangrijke doelgroepen binnen hun contacten zijn bezoekers en nabestaanden, de beheerder van de begraafplaats en collega-vrijwilligers. Omgaan met mensen in rouw is een specifiek aandachtspunt.

Situaties die aan bod kunnen komen zijn:

  • Lastige vragen van bezoekers en nabestaanden
  • Hoe om te gaan met mensen die hun verdriet willen uiten?
  • Mensen aanspreken die zich niet houden aan de regels van het reglement
  • Omgaan met klachten die je hoort: zelf reageren of doorverwijzen?
  • Mensen die stil en teruggetrokken zijn, aanspreken of met rust laten?
  • Verschil in visie met collega’s over de aanpak van de werkzaamheden
  • Inzicht in rouwprocessen en hoe daar mee om te gaan
  • Meningsverschillen met de beheerder of andere vrijwilligers
  • Et cetera.

Werkwijze

De ingebrachte situaties worden toegelicht door de inbrenger en vervolgens uitgediept en geoefend. Alle deelnemers ontvangen een documentatiemap en certificaat van deelname.

Praktische informatie

Doelgroep

Vrijwilligers die werkzaam zijn op een particuliere of algemene begraafplaats.

Niveau

Operationeel (basisniveau)

Datum

In overleg

Werktijden

9.30 tot 16.30 uur

Locatie

Regio Midden Nederland (afhankelijk van de aanmeldingen)

Investering

€ 190,- p.p. inclusief BTW, verblijfkosten en documentatiemap

Organisaties die lid zijn van de LOB ontvangen een korting van 10% (kortingscode: LOB-lidmaatschapsnummer) (kortingscode LOB-lidmaatschapsnummer)

Studiebelasting

Voorbereidende opdracht van 1 uur

Aanmelding

Via de website of het aanmeldingsformulier, uiterlijk 4 weken voor aanvang van de opleiding

Informatie       

Wim van Oort, contact@gedenkparkontwikkeling.nl of 072-5814749

Overige

Deze training kan ook in-company verzorgd worden in uw eigen regio

Pin It on Pinterest

Share This