Voorlichtig en promotie van begraafplaatsen

Een groter marktaandeel door maandelijkse activiteiten

Inleiding

Het aantal crematies is de afgelopen jaren stijgende en het aantal begravingen daalt. Hierdoor komt de exploitatiebegroting van veel begraafplaatsen steeds meer onder druk te staan en is actie vereist. De keuze voor begraven of cremeren wordt voor een belangrijk deel bepaald door de beeldvorming en de beschikbare informatie. Succesvolle begraafplaatsen en gedenkparken besteden veel aandacht aan een goede promotie van hun aanbod en dienstverlening. Ze organiseren of faciliteren jaarlijks meerdere activiteiten, hebben een promotiefilmpje op internet staan en beheren een eigen website. Leidraad is en blijft een wel doordacht communicatie- en promotieplan. Tijdens deze themadag leer je in 1 dag invulling te geven aan een maandelijks activiteitenaanbod zonder zelf overbelast te worden. Een kwestie van slim organiseren. 

Programma

Tijdens deze themadag gaan we in op het belang van een goed strategisch promotie- en communicatieplan voor begraafplaatsen en gedenkparken. Enige marketingkennis is daarbij van belang. Je leert je gestructureerd nadenken over een weldoordachte afstemming van doelen, doelgroepen, in te zetten middelen en activiteiten. We staan stil bij het belang van sturen op beleving en emotie, mensen binden bij leven en samenwerking met partners. En we geven voorbeelden en aandachtspunten bij de ontwikkeling van een prettig leesbare folder, een prikkelende website en een wervend promotiefilmpje. Verder inspireren wij je tot het maken van informatieve nieuwsbrieven en (laten uitvoeren) van boeiende rondleidingen. 

Voor elke maand van het jaar reiken we een thema, activiteitensuggesties en samenwerkingspartners aan. Invulling geven aan bestaande initiatieven als Week van de begraafplaats en Lichtjesavond, maar ook ideeën en inspiratie voor originele en vernieuwende activiteiten komen aan bod. Je gaat naar huis met de bouwstenen voor een promotie jaarplan.

Werkwijze

Tijdens deze interactieve themadag:

  • Verzorgen we een introductie in marketing en promotie (7 P’s-Model)
  • tonen we aansprekende voorbeelden van folders, websites en promotiefilmpjes
  • geven we inspirerende voorbeelden van mogelijke activiteiten
  • geven we feedback op en verbetertips voor reeds aanwezige voorlichtings-en promotie materialen van de deelnemers
  • bieden we ruimte voor persoonlijke vragen.

Voorafgaande de bijeenkomst vragen wij je om de potenties van je eigen begraaf-plaats(en) te  inventariseren met behulp van een vragenlijst. Tevens kun je persoonlijke vragen inbrengen. De deelnemers ontvangen een documentatiemap en een certificaat van deelname.

Praktische informatie

Doelgroep

Begraafplaatsbeheerder en assistent-beheerders/waarnemers
Begraafplaatsadministratiemedewerkers 
Communicatiemedewerkers
Beleidsmedewerkers begraafplaatsaangelegenheden

Niveau

Operationeel (praktijkgericht) en strategisch (beleidsmatig)

Datum en locatie

Dinsdag 25 juni 2024 te Maarn

Werktijden

9.00 tot 16.00 uur

Investering

De kosten bedragen € 395,- per persoon, inclusief verblijf, lunch en documentatiemap
Deze beroepsgerichte training is vrij van BTW

LOB-leden ontvangen een korting van 10% (kortingscode: LOB-lidmaatschapsnummer). Vanaf elke 3e persoon van dezelfde organisatie geldt een extra korting van €100,–

Studiebelasting

Voorbereidende opdracht 1 uur en opstellen promotiejaarplan 

Na afloop van de themadag 5 – 10 uur

Aanmelding

Via de website of het aanmeldingsformulier, uiterlijk 3 weken voor aanvang van de dag

Overige

Deze themadag wordt ook in-company gegeven, toegespitst op uw specifieke situatie

Uitbesteden?
Wij verzorgen ook het opstellen van marketingplannen, het ontwerpen van websites en folders én we maken promotiefilmpjes
Voor meer informatie: contact@gedenkparkontwikkeling.nl

 

Pin It on Pinterest

Share This