Veilig en gezond werken op de begraafplaats

Inleiding

Met regelmaat komen er ziekten en ongevallen voor die gerelateerd zijn aan werkomstandigheden. Deze beroepsziekten worden veroorzaakt of verergerd door factoren op de werkplek. Daarbij kun je denken aan huidkanker, ziekte van Lyme, burn-out, allergische reacties op planten als berenklauw en de eiken-processierups. In 2019 was er bovendien veel ophef over de aanwezigheid van radioactieve implantaten in stoffelijke resten en de gevolgen daarvan voor medewerkers. Maar ook vanwege recente (rechts)zaken waarbij begraafplaatsen verantwoordelijk gesteld zijn voor het onzorgvuldig handelen van medewerkers (bestrijdingsmiddelengebruik, asbestverwijdering en grafruimingen). Werkgevers en werknemers hebben beiden een verantwoordelijkheid om te voorkomen dat de gezondheid en het welzijn van de medewerkers geschaad worden. Weet jij aan welke regels en voorschriften jij en je werkgever zich te houden hebben?

Arbeidsomstandigheden

Een werkgever is wettelijk verplicht te zorgen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. Werknemers, ingehuurd personeel en ook vrijwilligers moeten zich houden aan de geldende wettelijke voorschriften en adviezen van de brancheorganisaties. Maar dan is het wel van belang dat je weet wat die regels en voorschriften zijn. Het betreft bijvoorbeeld hoe veilig te werken met machines en gebruiksmiddelen, persoonlijke bescherming en specifieke werkzaamheden op de begraafplaats, zoals het graven, dichten en ruimen van graven.

Soms worden voorschriften als lastig ervaren, maar bedenk dat op termijn niets belangrijker is dan een goede gezondheid. En realiseer, je bent ook verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van collega’s en bezoekers.

Vragen die tijdens de verdieping aan bod komen zijn:

 • Wat zijn werk-gerelateerde ziekten?
 • Welke persoonlijke beschermingsmiddelen zijn verplicht?
 • Onder welke voorwaarden is handmatig delven nog toegestaan?
 • Is het plaatsen van bekisting verplicht?
 • Welke maatregelen bij een geopend graf zijn van belang voor de veiligheid van nabestaanden?
 • Hoe kun je de fysieke werkbelasting bij het verplaatsen van grafmonumenten beperken?
 • Wanneer is sprake van psychische werkbelasting en wat zijn de meest voorkomende symptomen?
 • Wanneer is het verplicht om werkzaamheden af te schermen voor publiek?
 • Welke voorwaarden worden er gesteld aan kantoorruimte, opslagruimte, sanitair en schaftruimte?
 • Welke eisen worden gesteld aan de toegankelijkheid van wegen en paden?
 • Is jaarlijkse controle op boomveiligheid verplicht?
 • Wie is verantwoordelijk voor de gevolgen van onzorgvuldig handelen op de begraafplaats, de medewerker of de werkgever?
 • Is bedrijfshulpverlening (BHV) verplicht en welke voorzorgsmaatregelen moet je in elk geval treffen?
 • Wanneer moeten bedrijfsongevallen gemeld worden?
 • Is de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) van jouw organisatie actueel?

Zonnebrand en huidkanker

Vanaf april kan in de volle zon werken nadelige gevolgen hebben voor de gezondheid. Het aantal mensen met huidkanker in Nederland is de afgelopen jaren sterk gestegen. Door de toegenomen Uv-straling wordt de huid sneller beschadigd. Ook begraafplaatsmedewerkers dienen voorbereid te zijn.

 • Wat is het verschil tussen zonnebrand en zonnesteek?
 • Wanneer is er de sterkste zonkracht?
 • Welke huidtypes zijn het gevoeligst?
 • Welke soort huidkanker is het meest risicovol?
 • Welke beschermingsmaatregelen zijn effectief?
 • Welke antizonnebrandcrèmes zijn het best en hoe vaak smeer je?

Tekenbeten en de ziekte van Lyme

Wie in het groen werkt, kan een tekenbeet oplopen. Vaak is zo’n beet onschuldig, maar een teek kan ook de ziekte van Lyme overbrengen, een ziekte die ernstige gevolgen kan hebben voor je gezondheid. De laatste jaren neemt het aantal geïnfecteerde teken snel toe en is het aantal mensen dat jaarlijks een tekenbeet oploopt gestegen tot boven een miljoen. Het voorkomen van een tekenbeet en het snel reageren bij een beet voorkomt langdurige klachten.

 • Wat kenmerkt de ziekte van Lyme?
 • Hoe herken je teken en wat is hun levenscyclus?
 • Hoe voorkom je tekenbeten?
 • Hoe verwijder je teken op een ‘veilige’ wijze?
 • Wanneer naar de huisarts gaan?

 Allergische reacties van planten en rupsen

 • Welke planten staan bekend om hun allergische reacties?
 • Welke insecten veroorzaken allergische reacties?
 • Hoe allergische reacties te voorkomen en te behandelen?

 Beschermingsmaatregelen tegen radioactieve besmetting

 • Welke radioactieve stoffen betreft het en wat is hun effect?
 • Hoe weet je wanneer deze implantaten aanwezig zijn?
 • Welke voorzorgsmaatregelen kun je treffen?
 • Kun je overledenen met radioactieve implantaten weigeren?

Werkwijze

De onderwerpen worden interactief besproken en verlevendigd met praktijk voorbeelden. Voorafgaand aan de bijeenkomst vindt een schriftelijke inventarisatie plaats, waarbij je ook jouw persoonlijke vragen aangeeft. Een documentatiemap wordt uitgereikt. Op verzoek verlenen we een certificaat van deelname.

Praktische informatie

Doelgroep

Beheerders en assistent beheerders
Buitendienst medewerkers

Datum

Vrijdag 28 mei 2021

Locatie

Midden Nederland of een centrale plaats voor de deelnemers

Werktijden

Van 9.00 tot 16.00 uur

Investering

De kosten bedragen € 350,- per persoon, inclusief verblijf, lunch en documentatiemap.

Deze beroepsgerichte training is vrij van BTW.

LOB-leden van gemeentelijke en niet kerkelijke begraafplaatsen ontvangen een korting van 10% en LOB-leden van kerkelijke begraafplaatsen een korting van 20% (kortingscode: LOB-lidmaatschapsnummer)              

Aanmelding

Via de website of het bijgevoegde aanmeldingsformulier, uiterlijk 4 weken voor aanvang van de training

Overige

Dit programma kan ook in-company als teamdag worden aangeboden

 

 

Pin It on Pinterest

Share This