Uitvaart op kosten van de gemeente

Inleiding

Steeds vaker worden gemeenten geconfronteerd met uitvaarten waarbij geen nabestaanden in beeld zijn of niemand voor de kosten wil opdraaien. In dat geval is er geen opdrachtgever voor de uitvaart. De afgelopen jaren kwam dat meer dan 2000 keer voor en het aantal is stijgende. Hoe dan te handelen?

De wet op de lijkbezorging geeft aan dat de burgemeester van de gemeente dan verantwoordelijk is voor het regelen van de uitvaart. Het wettelijke kader is echter uiterst summier en biedt veel ruimte voor interpretatie. Dat resulteert in een grote verscheidenheid aan uitvoeringspraktijken. Hoe regel je als gemeente op een efficiënte wijze een waardig afscheid en wie betaalt dat?

Grofweg zijn er drie veel voorkomende situaties: de identiteit van de overledene is onbekend (zwervers en drenkelingen), de identiteit is bekend maar het ontbreekt aan nabestaanden die opdracht kunnen geven (bijstandsgerechtigden) en nabestaanden die geen opdracht willen geven en niet willen betalen. Elke categorie vereist een specifieke aanpak. Hoe de juiste balans te vinden tussen een waardige uitvaart en misbruik van sociaal beleid?

Tijdens deze themadag bespreken we alle stappen en keuzemogelijkheden aan de hand van een voorbeeldprotocol ‘Uitvaart op kosten van de gemeente’.

Aangezien de thematiek afdeling overstijgend is en een integrale aanpak vraagt adviseren wij met meerdere collega’s deel te nemen of te kiezen voor een incompanydag.

Programma

Aan bod komen de wettelijke kaders en de praktische invulling daarvan. Aan bod komen de vragen:

 • Wat zijn de oorzaken van een stijgend aantal gemeentelijke uitvaarten?
 • Wat is het wettelijke kader?
 • Hoe ver gaat de verantwoordelijkheid van de gemeente?
 • Wat is de meldingsprocedure?
 • Hoe stel je de identiteit vast?
 • Wie zijn ‘nabestaanden’ en hoe ver ga je met zoeken?
 • Hoe regel je het beheer van de bezittingen van de overledene?
 • Schakel je een uitvaartondernemer in?
 • Kies je voor begraven of cremeren?
 • Hoe regel je een sober, maar waardig afscheid, bijvoorbeeld met
 • Waar kunnen kosten worden verhaald en wat is de procedure?
 • Hoeveel tijd en energie steek je in het verhalen van kosten op familieleden?
 • Welke mogelijkheden biedt de Wet Bijzondere Bijstand?
 • Welke maatschappelijke verantwoordelijkheden liggen bij derden?

Je gaat naar huis met het genoemde voorbeeldprotocol en aandachtspunten voor procedures en beleid.

Werkwijze

De onderwerpen worden interactief besproken en verlevendigd met praktijk casuïstiek. Voorafgaand aan de training vindt een schriftelijke inventarisatie plaats, waarbij je jouw persoonlijke vragen aangeeft. Tijdens de bijeenkomst ontmoet je collega’s ter consultatie en deling van ervaringen.

Praktische informatie

Doelgroep
 • Medewerkers Burgerzaken/Publiekszaken
 • Medewerkers Sociale Zaken/Sociale Dienst/WMO
 • Beheerders en assistent beheerders van begraafplaatsen
 • Beleidsmedewerkers Begraafplaatsaangelegenheden/Financiën
 • Medewerkers Juridische zaken
 • Teamleiders
 • Wethouders
Niveau

Operationeel (praktisch) en strategisch (beleidsmatig)

Datum                                                                                                                                                                                             

Donderdag 4 april 2024 te Maarn

Werktijden

Van 9.00 tot 16.00 uur

Investering

De kosten bedragen € 395,- per persoon, inclusief verblijf, lunch en documentatiemap

Deze beroepsgerichte themadag is vrij van BTW

LOB-leden ontvangen een korting van 10% 

Aanmelding

Via de website of het bijgevoegde aanmeldingsformulier, uiterlijk 3 weken voor aanvang van de themadag

Overige

Dit programma kan ook in-company worden aangeboden

Pin It on Pinterest

Share This