De toekomst van dierenbegraafplaatsen en crematoria

Transformatie tot dierengedenkpark

Inleiding

De belangstelling voor het cremeren van overleden dieren en het begraven van dode dieren op een dierenbegraafplaatsen is nog steeds stijgende. Gelijktijdig is er een bloeiende rouwcultuur ontstaan rondom het overlijden van huisdieren, waarbij niet alleen de overleden dieren centraal staat, maar ook hun baasjes.

Steeds meer bedrijven storten zich op de branche, van leveranciers van dierenuitvaartdozen en kistjes, asbeeldjes, levensechte gedenkbeelden van overleden dieren en dierenrouwkaarten tot psychologische ondersteuning van het baasje bij verliesverwerking. Blijkbaar zoeken nabestaanden meer dan alleen een laatste rustplek. Speelt jouw begraafplaats en crematorium daar al op in?

Afscheid nemen van een geliefd huisdier start al bij de signalering van een naderend einde door ouderdom of ziekte. Vaak wordt ondersteuning gezocht bij een dierenarts om het dier zo min mogelijk te laten lijden waarbij het plegen van euthanasie gemeengoed is geworden. De eerste afscheidsrituelen starten hier.

Mensen die bekend zijn met het destructieproces kiezen bijna altijd een alternatief, een laatste rustplaats of asbijzetting in de eigen tuin of bij een dierenbegraafplaats of dierencrematorium. Dierenartsenpraktijken hebben een grote invloed op de te maken keuze. Samenwerking van begraafplaatsen en crematoria met deze praktijken is van groot belang, zowel voor de nabestaanden als voor de eigen business.

De ontwikkelingen in de branche van dierenuitvaarten gaan snel. Marktwerking en commercie voeren de boventoon. Tijd voor een diepgaande verkenning van wat speelt en het eigen ondernemersconcept toekomstbestendig te maken. Een integrale benadering van stervensbegeleiding tot laatste rustplek en van afscheid nemen tot rouwverwerking, ook wel ketenbenadering genoemd. Tevens van de transformatie van dierenbegraafplaatsen en crematoria tot multifunctionele dierengedenkparken.

Programma

Aan bod komen o.a. de volgende vragen:

 • Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen ten aanzien van dierenuitvaarten?
 • Wat is de meerwaarde van ketenzorg en een integrale benadering van stervensproces tot gedenkplek?
 • Welke betekenis hebben dieren voor mensen, sociaal en psychologisch, en wat betekent dat voor verliesverwerking?
 • Welke menselijke projecties worden op dieren geplaatst en wat zegt dit over ons dier- en mensbeeld?
 • Welke afscheidsrituelen tijdens het stervensproces en de daaropvolgende crematie of begrafenis van een dierbaar dier zijn van grote waarde voor hun verzorgers?
 • Kunnen uitvaartondernemers en ritueelbegeleiders een meerwaarde toevoegen?
 • Hoe kunnen dierenartsenpraktijken en dierengedenkparken elkaar versterken bij informatievoorziening ten aanzien van de laatste bestemming?
 • Hoe kan de samenwerking met deze praktijken verbeterd worden?
 • Welke behoefte is er aan hedendaagse dieruitvaarten en bestemmingen?
 • Wat vraagt een succesvolle transformatie tot dierengedenkpark?
 • Hoe kun je nieuwe functies integreren?
 • Welke rol kunnen dierenbegraafplaatsen en crematoria spelen bij het versterken van de biodiversiteit?
 • Welke meerwaarde hebben levende dieren op een dierengedenkpark bij rouwverwerking van overleden dieren?

Werkwijze

Deze themamiddag is een samenwerking van Uitvaartmuseum Tot Zover en Bureau Van Oort & Ros – Partners bij Gedenkparkontwikkeling. De onderwerpen en vragen worden interactief besproken en verlevendigd met praktijk voorbeelden. Voorafgaand aan de bijeenkomst kun je jouw persoonlijke vragen aangeven. Een documentatiemap met achtergrondinformatie is beschikbaar.

Een bezoek aan de tentoonstelling ‘De Laatste Aai’ in het Uitvaartmuseum Tot Zover is inbegrepen. Deelnemers kunnen vooraf kosteloos de tentoonstelling bezoeken. Indien je beschikt over een museumjaarkaart, dan deze graag meenemen. Voorafgaande de bijeenkomst kan in het café gebruik gemaakt worden van een lunch. Deze is niet inbegrepen bij de kosten.

Houders van dierenbegraafplaatsen en dierencrematoria worden gevraagd professionals uit hun netwerk en eigenaren van dierenpraktijken uit te nodigen om samen aanwezig te zijn.

Praktische informatie

Doelgroep        

Houders en medewerkers van dierenbegraafplaatsen

Houders en medewerkers van dierencrematoria

Dierenartsen en medewerkers van veterinaire praktijken

Professionals in de dierenbranche

Overige belangstellenden

Datum              

Donderdag 23 januari 2020                     

Locatie               

Uitvaartmuseum Tot zover, Kruislaan 124 te Amsterdam

Werktijden         

Van13.00 tot 16.30 uur. Museumbezoek vanaf 11.00 uur

Investering        

De kosten bedragen € 45,- per persoon, inclusief koffie/thee tijdens de

bijeenkomst en een documentatiemap

Deze beroepsgerichte themadag is vrij van BTW                            

Aanmelding       

Via de website van Gedenkparkontwikkeling.nl of het aanmeldingsformulier,

uiterlijk 3 weken voor aanvang van de bijeenkomst

Informatie        

Wim van Oort: contact@gedenkparkontwikkeling.nl of

www.gedenkparkontwikkeling.nl 

 

 

Pin It on Pinterest

Share This