Themadag: Bijen en hommels op begraafplaatsen

Inleiding

Het gaat wereldwijd slecht met de insecten, waaronder ook bijen en hommels. 55% van de wilde bijensoorten wordt bedreigd en staat op de rode lijst. De belangrijkste oorzaken zijn pesticiden in het milieu, straling van zendmasten, gebrek aan voedselplanten en goede nestel- en schuilgelegenheid. Voor de biodiversiteit zijn insecten van groot belang omdat 80% van de Nederlandse plantensoorten afhankelijk zijn van bestuiving door insecten.

Begraafplaatsen bieden goede potenties voor het ondersteunen van bijen en hommels in hun overlevingsstrijd, zeker nu chemische onkruidbestrijding van de baan is. Met relatief kleine veranderingen in het beheer, waaronder de aanleg van bloemrijke gazons en perken, alsmede nestel- en schuilgelegenheden. Dat vraagt wel kennis van zaken en denken op ecosysteemniveau. Bijenprojecten lenen zich overigens ook uitstekend voor draagvlak creëren voor extensiever beheer en sluiten aan bij de wens van mensen voor natuurlijk begraven. Ga ook jij jouw steentje bijdragen aan het herstel van de bijen- en hommelpopulaties?

Programma

Aan bod komen de volgende vragen:

 • Wat is het verschil tussen bijen, hommels, wespen en zweefvliegen?
 • Hoeveel soorten solitaire, honingbijen en hommels leven er nog in Nederland?
 • Welke rol vervullen bijen en hommels in de natuur?
 • Wat is het belang van bijen en hommels voor de mens?
 • Wat zijn de belangrijkste bedreigingen?
 • Wat zijn de meest geliefde voedselbronnen?
 • Wat is het verschil tussen stuifmeel en nectar?
 • Hoe kritisch zijn bijen en hommels in de keuze van planten waarvan ze stuifmeel en/of nectar verzamelen?
 • Wat zijn de kritieke maanden van natuurlijk voedselaanbod en hoe kun je de bijen en hommels dan helpen?
 • Welke eisen stellen bijen en hommels aan hun nestelgelegenheid?
 • Wat is het verschil tussen goede en slechte bijenhotels?
 • Zijn bijenkorven voor de honingbij beter dan bijenkasten?
 • Welke bijensoorten nestelen onder de grond?
 • Wat hebben bijen en hommels nodig om te overwinteren?
 • Verdrijft de honingbij de wilde bijensoorten?
 • Is de hedendaagse imkerij vervallen tot een vorm van intensieve veehouderij?
 • Hoe zijn bijenlinten te realiseren op begraafplaatsen?
 • Kun je omliggend groen betrekken bij natuurontwikkeling op begraafplaatsen?
 • Hoe betrek je bezoekers en nabestaanden?
 • Wat is er nodig voor intern draagvlak, bestuurlijk en uitvoerend?

Werkwijze

De themadag is een mix van kennis opdoen, je laten inspireren voor praktische mogelijkheden en aandachtspunten bij verandering. Twee specialisten verzorgen presentaties: Jaap Molenaar (Bijenstichting en initiatiefnemer Bijeneducatie-centrum Vorden) en Wim van Oort (Beleid en beheer van begraafplaatsen). De vragen worden interactief besproken en verlevendigd met praktijk casuïstiek. Voorafgaand aan de training vindt een schriftelijke inventarisatie plaats, waarbij je jouw persoonlijke vragen aangeeft.

Praktische informatie

Doelgroep
 • Beheerders en assistent beheerders
 • Buitendienst medewerkers
 • Beleidsmedewerkers
 • Teamleiders
 • Bestuurders
Niveau

Operationeel (praktijkgericht) en strategisch (beleidsmatig)

Datum

vrijdag 16 april 2021

Locatie

Bijeneducatiecentrum te Vorden (Gld.)

Werktijden 

9.00 tot 16.30 uur

Investering

De kosten bedragen € 190,- per persoon, inclusief verblijf, lunch en documentatiemap.

Deze beroepsgerichte themadag is vrij van BTW

LOB-leden van gemeentelijke en niet kerkelijke begraafplaatsen ontvangen een korting van 10% en LOB-leden van kerkelijke begraafplaatsen een korting van 20% (kortingscode: LOB-lidmaatschapsnummer)              

Aanmelding

Via de website of het aanmeldingsformulier, uiterlijk 3 weken voor aanvang van de themadag

Informatie       

Wim van Oort, contact@gedenkparkontwikkeling.nl of 072-5814749

 

Pin It on Pinterest

Share This