Themadag: Begraafplaatsverordeningen actualiseren in één dag

Inleiding

Beheerders, administratief medewerkers en beleidsmedewerkers gaan vaak zelf aan de slag met het opstellen en actualiseren van verordeningen en protocollen en denken daarmee kosten te besparen. De praktijk leert echter dat er dan vaak cruciale zaken niet worden meegenomen of verkeerd worden ingeschat. Bovendien kost het veel meer tijd dan de tijd die een specialist daarvoor nodig heeft. Je kunt zelf het wiel opnieuw uitvinden of de werkzaamheden uitbesteden, maar je kunt het ook zelf doen met begeleiding van een deskundige. Voor welke optie kies je?

Wij bieden een één daagse bijscholing aan en voorbeeldverordeningen om mee te nemen.

Actualiseren Beheerverordening en Nadere regels

Gezien de ontwikkelingen in de branche is actualisering van de Begraafplaatsen- verordeningen iedere 3 tot 5 jaar aan de orde. De sterke marktafhankelijkheid van begraafplaatsen (minder begrafenissen ten koste van crematies en natuurbegraven) vraagt verordeningen met een marktgericht dienstenaanbod en marktconforme tarieven. Tijdens de bijeenkomst worden aan de hand van actuele voorbeelden een  Beheerverordening, de bijbehorende Toelichting op de beheerverordening en Nadere regels (uitvoeringsbesluiten) op de belangrijkste punten doorgenomen en van tips voorzien.

Actualiseren Verordening lijkbezorgingsrechten en Tarievenlijst

De gemiddelde jaarlijks vast te stellen tarievenlijst is lang en voor leken niet altijd begrijpelijk. Een tarievenlijst met logische en duidelijke structuur bespaart op administratieve lasten, vragen- en klachtenafhandeling en bevordert duidelijke communicatie. De tarievenlijst is onderdeel van de verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten en dient afgestemd te zijn op de beheerverordening en nadere regels. Tijdens de bijeenkomst worden relevante zaken toegelicht en van aandachtspunten voorzien. Je gaat naar huis met conceptteksten voor de belangrijkste artikelen en een voorbeeld van een vereenvoudigde tarieventabel en een procedure beschrijving

Werkwijze

De onderwerpen worden interactief besproken en verlevendigd met praktijk casuïstiek. Voorafgaand aan de training vindt een schriftelijke inventarisatie plaats, waarbij je jouw persoonlijke vragen aangeeft en de huidige begraafplaatsverordeningen meestuurt. Tijdens de bijeenkomst ontmoet je collega’s ter consultatie van hoe ze het op andere begraafplaatsen aanpakken.

Programma

Aan bod komen de volgende zaken:

 • De Wet op de lijkbezorging en het Besluit op de lijkbezorging als grondlegger
 • Lokaal beleid
 • De Beheerverordening in relatie tot de Nadere regels
 • De Beheerverordening en Nadere regels in relatie tot de tarievenverordening
 • Belang van een Toelichting op de Beheerverordening
 • Eenduidige begripsbepalingen
 • Openstelling en tijden van begraven en asbezorging
 • Ordemaatregelen
 • Voorschriften voor lijkbezorging
 • Indeling en uitgifte van graven
 • Grafbedekkingen en vergunningverlening
 • Herdenkingsbomen
 • Algemene en particuliere gedenkmonumenten
 • Opgravingen
 • Ruiming van graven, urnengraven en nissen
 • Instandhouding historische graven en grafbedekkingen
 • Inrichting administratie en register
 • Aansprakelijkheid
 • Overgangsbepalingen en strafbepalingen
 • Inwerkingtreding en citeertitel
 • Lijkbezorgingsrechten en wijze van heffing
 • Maatstaf van heffing en belastingtarief
 • Betalingsregelingen
 • Vaststellingsprocedures

Praktische informatie

Doelgroep
 • Beleidsmedewerkers en beheerders van begraafplaatsen
 • Teamleiders en coördinatoren Beheer begraafplaatsen
 • Administratief medewerkers begraafplaatsen
 • Medewerkers heffing & invordering lijkbezorgingsrechten
Niveau

Strategisch (beleidsmatig) en operationeel (praktisch)

Datum

Dinsdag 14 mei 2024 te Maarn

Werktijden 

9.00 tot 16.00 uur

Investering

€ 395,- p.p. inclusief verblijf, lunch en documentatiemap

Deze beroepsgerichte themadag is vrij van BTW

LOB-leden ontvangen een korting van 10% (kortingscode: LOB-lidmaatschapsnummer) 

Aanmelding

Via de website of het aanmeldingsformulier, uiterlijk 3 weken voor aanvang van de themadag

Informatie       

Wim van Oort, contact@gedenkparkontwikkeling.nl of 072-5814749

Overige

Deze themadag kan ook in-company verzorgd worden

En mocht u toch liever tijd besparen en de genoemde werkzaamheden uitbesteden, dan willen wij dat graag voor u oppakken.

 

 

Pin It on Pinterest

Share This