Relatiedag 2019: Begraafplaatsen transformeren tot gedenkparken

Het nieuwe jaar starten we met een bijzondere inspiratiedag voor onze klanten en relaties. Vijf inspirerende sprekers belichten elk vanuit ieders specifieke deskundigheid hun visie op gedenkparken. Kijken door een marketingbril, ontwerpersbril, interieurbril, cultuurhistorische bril en managementbril. Tevens verzorgen onze samenwerkingspartners en gastdocenten korte pitches ten aanzien van het thema. 

Een dag die je niet wilt missen! 

Meld je snel aan, want vol is vol. 

Datum: vrijdag 25 januari 2019 

Tijd: 10.00 tot 16.00 uur 

Locatie: Cultuur- en Congrescentrum Antropia, Hoofdstraat 8, 3972 LA Driebergen

Bereikbaarheid: Pal naast Station Driebergen-Zeist en aan de A12 afslag Driebergen-Zeist. Gratis parkeren op de parkeerweide van Landgoed de Reehorst (navigeren naar Hoofdstraat 28)

Kosten: Alle sprekers verzorgen hun bijdrage kosteloos. Voor participatie in de verblijfkosten, inclusief uitgebreid lunchbuffet en drankje na afloop, vragen we een bijdrage van € 65,- per deelnemer

Aanmelden: Via bijgaand aanmeldingsformulier of de website

Suggestie: Neem je wethouder/bestuurder en manager/leidinggevende mee!

Programma

10.00 uur  Ontvangst klanten en relaties

10.30 uur  Opening en inleiding op het thema

10.40 uur  Begraafplaatsen transformeren tot gedenkparken – balanceren tussen beleving en zingeving

Kijken door een marketingbril

Wim van Oort – Bureau Van Oort & Ros – Partners bij Ontwikkeling

Marktontwikkelingen vragen van begraafplaatsen een transformatie tot sfeervolle multifunctionele gedenkparken. Plaatsen waar ruimte is voor individueel én collectief herdenken, stilteplekken en ontmoetingsruimten voor rouwverwerking en reflectie. Parken met mooie natuur, extensieve recreatie, educatieve activiteiten én nog heel veel meer. Gedenkparken van de toekomst zijn innovatiecentra voor maatschappelijke vernieuwing en zingeving. De gedenkparkbeheerder is regisseur en werkt vanuit co-creatie met andere partners. 

11.40 uur  Herinrichting van begraafplaatsen en gedenkplekken vraagt visie en lef

Kijken door een ontwerpersbril

Ada Wille – Landschaps & begraafplaatsarchitectuur

Maatschappelijke ontwikkelingen en nieuwe trends integreren in bestaande ontwerpen vraagt visie, creativiteit én vooral ook lef. Hoe vernieuwend durf je als opdrachtgever te zijn bij de herinrichting van bestaande ontwerpen. Het start met het in kaart brengen van de huidige potenties en samen brainstormen over de inrichtingseisen van asbestemmingen en herdenkingsplekken.

12.10 uur   Voorstelronde en persoonlijke pitches van onze samenwerkings-partners en docenten met betrekking tot gedenkparkontwikkeling

 • Tiny Ros, Begeleiding & Therapie bij sterven, verliesverwerking en burnout herstel
 • Marie-Louise Meuris, Specialist managementvraagstukken
 • Leon Bok, Funerair deskundige en erfgoedspecialist
 • Cor Vink, Deskundige kerkelijke begraafplaatsen 
 • Saskia Jelsma, Co-trainer en trainingsacteur
 • Marie-José Hekke, Sfeerontwerper
 • Johan Mullenders, Specialist boomverzorging en Arboretum
 • Julian van Oort, Audiovisuele promotie van begraafplaatsen en gedenkparken
 • Klazien Kruisheer, Ritueelbegeleider bij collectieve herdenkingsbijeenkomsten
 • Wim van Oort, Procesbegeleider, opleider, trainer, adviseur en verbinder

13.00  lunch

14.00  Conceptueel denken over de beleving van gedenkruimten

Kijken door de bril van een sfeerontwerpster

Marie-José van Hekke – Ontwerpbureau Concepts & Images

Of je een gedenkruimte als prettig ervaart hangt voor een groot deel af van hoe je die ruimte zintuiglijk beleeft. Prikkels van geluiden, licht, geuren, smaken en aanrakingen spelen daarbij een grote rol.

Beleving kun je beïnvloeden  en sturen door middel van zichtlijnen, materiaalkeuze, kleuren, beelden, sfeerverlichting en muziek. Hoe kom je tot de juiste keuzes als ieder individu dingen op zijn of haar eigen manier ervaart? Het ‘House of memories’ project als casus voor het nieuwe herdenken.

14.30  Het belang van de cultuurhistorie in relatie tot betekenis geven aan gedenken

Kijken door een cultuurhistorische bril

Leon Bok – Bureau Funeraire Adviezen

Gedenken is een ander concept dan begraven, het vereist meer verhaal en gradatie. Cultuurhistorische elementen die door de jaren heen zijn ontstaan dragen bij aan beleving. Door deze objecten te accentueren of een nieuwe functie te geven vergroot je hun betekenis en waarde. Dit vraagt goed beleid.

Maar ook bij nieuwe begraafplaatsen dien je nu al rekening te houden met wat blijvende waarde kan krijgen, ook voor in de toekomst. Het belang van de cultuurhistorie ligt niet in het feit of iets oud is, maar aan welke betekenis wij er aan geven.

15.00  Pauze

15.15  De kracht van passie en bezieling 

Kijken door de managementbril van een gepensioneerde gedenkparkdirecteur

Marie-Louise Meuris – Funerair adviseur en columniste

De transformatie van begraafplaatsen tot gedenkparken valt of staat met draagvlak voor de plannen. Behoeften en wensen van gebruikers én van ondernemers zijn het vertrekpunt. Collega ambtenaren en bestuurders meekrijgen blijkt in de praktijk de grootste uitdaging. Dat vraagt wijsheid en tactvol opereren. Bevlogenheid, overtuigings-kracht en verbindend werken zijn de meest cruciale elementen. Hoe die te ontwikkelen? 

15.45 uur  Voornemens voor 2019

 • Wat ga je met de inspiraties doen?
 • En wat heb je daar voor nodig?

16.00 uur  Napraten en informatiemarkt Opleidingen en trainingen 2019

Voorprogramma voor oud-deelnemers opleiding Gedenkpark Ondernemerschap

Alle oud-deelnemers van de opleiding Gedenkpark Ondernemerschap (2015, 2016 en 2017) bieden we de mogelijkheid om vooraf bij te praten en ervaringen te delen. Uiteraard structureren wij de uitwisseling en staan we klaar met adviezen.

8.30 uur    Ontvangst oud-deelnemers opleiding Gedenkpark Ondernemerschap

9.00 uur    Korte interviews met oud deelnemers en tips van onze specialisten:

 • Welke successen heb je geboekt en waar loop je tegen aan?                                      
 • Korte reacties van  onze gastsprekers

10.00 uur  Inventarisatie vragen voor het hoofdprogramma

Voor nadere informatie en vragen: 

Wim van Oort

Pin It on Pinterest

Share This