Opgraven en ruimen

Inleiding

In de praktijk zijn er nog steeds veel misverstanden over de begrippen opgraven, samenvoegen, schudden en ruimen. Wat zijn de verschillen en de te volgen procedures bij deze werkzaamheden? Deze vragen zijn de rode draad van de themadag.

Voor een opgraving is een vergunning van de burgemeester nodig. Belangrijk is om intern duidelijke richtlijnen op te stellen wanneer wel en niet wordt ingegaan op een verzoek en onder welke voorwaarden. Laat je het de medewerkers zelf doen of schakel je een gespecialiseerd bedrijf in? En hoe regel je het transport naar de nieuwe locatie?

Rechthebbenden kunnen verzoeken tot het samenvoegen of schudden van stoffelijke resten in een graf. Hoe te handelen als die resten niet goed verteerd zijn of als een lijkzak wordt aangetroffen?

Na afloop van de graftermijn kan een graf geruimd worden, mits de procedures tijdig gevolgd zijn. Welke procedures zijn dat? En wat zijn de voordelen van gefaseerd ruimen?

Burgers worden mondiger en kritischer, ook ten aanzien van het ruimen en bij opgravingen. Dat vraagt zorgvuldige communicatie, vooraf en bij de beantwoording van vragen.

Samen met collega’s van andere begraafplaatsen wissel je uit wat respectvol is, hoe je het ‘praktisch werkzaam’ kunt houden en hoe in te gaan op vragen van nabestaanden.

Programma

Aan bod komen de onderwerpen:

 • Wetgeving en juridische aspecten bij opgravingen en ruimingen
 • Administratieve handelingen bij opgraving, einde termijn grafrecht en ruiming
 • Grootschalig ruimen versus incidenteel ruimen, schudden en samenvoegen
 • Werkprocessen bij opgraven, aanschrijven einde termijn en ruimen
 • Arbo-regelgeving
 • Communicatie (intern en extern) bij opgravingen en ruimingen
 • Vooronderzoek en aanbestedingsprocedures bij ruimingen
 • Verwijdering, afvoer c.q. hergebruik van grafmonumenten
 • Herbegraven van stoffelijke resten, verzamelkelder en verzamelgraf
 • Omgaan met ongewenste kijkers bij opgravingen en ruimingen
 • Omgaan met mensen die ‘botresten’ denken gevonden te hebben
 • Omgaan met speciale verzoeken van nabestaanden m.b.t. opgravingen/ruimingen
 • Minimaliseren van psychische werkbelasting bij ruimingen en opgravingen

Werkwijze

Voorafgaande de themadag worden de vragen van de deelnemers geïnventariseerd. Deze staan centraal tijdens de bijeenkomst. Met elkaar oefenen we de meest tactvolle wijze van communiceren met bezoekers en nabestaanden. Een documentatiemap wordt uitgereikt.

Praktische informatie

Doelgroep
 • Beheerders van begraafplaatsen
 • Beleidsmedewerkers
 • Uitvoerend medewerkers
 • Teamleiders
 • Bestuurders
Niveau

Operationeel (praktijkgericht) en strategisch (beleidsmatig)

Datum en locatie
 • Dinsdag 12 maart 2024 te Maarn
 • Woensdag 29 mei 2024 in Smilde
Werktijden 

9.00 tot 16.00 uur

Investering

€ 395,- p.p. inclusief verblijfkosten en documentatiemap

Deze themadag is vrij van BTW

LOB-leden ontvangen een korting van 10%  (kortingscode: LOB-lidmaatschapsnummer)              

Aanmelding

Via de website of het aanmeldingsformulier, uiterlijk 3weken voor aanvang van de themadag

Informatie       

Wim van Oort, contact@gedenkparkontwikkeling.nl of 072-5814749

Overige

Deze themadag kan ook in-company verzorgd worden

Pin It on Pinterest

Share This