Onkruidbeheersing en gravenbeheer op begraafplaatsen

Onkruidbeheersing op de begraafplaats

Sinds 2017 is het gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen op begraafplaatsen verboden. Voor veel beheerders van begraafplaatsen is het een grote uitdaging om onkruidgroei beheersbaar te houden.
Tijdens deze themadag verdiepen we ons in de diverse alternatieven voor chemische onkruidbestrijding en de laatste ontwikkelingen:

 • Wat is de aanleiding voor een gebruiksverbod op veelgebruikte middelen zoals Roundup?
 • Wat is de actuele wet- en regelgeving, wat mag nog wel en wat niet meer?
 • Wat zijn de alternatieven voor onkruidbestrijding op verharde ondergrond? Wat zijn de ervaringen met borstelen, branden en heet waterbehandeling?
 • Hoe houd je onkruid op grindpaden beheersbaar? Is eggen of zeven voldoende effectief?
 • Hoe ga je om met onkruid tussen de graven? Is inzaaien met gras of een bloemenmengsel of het aanbrengen van snipperhout, grind of schelpen een serieus alternatief?
 • Wat zijn de ervaringen met het aanplanten van bodembedekkers? Welke soorten komen in aanmerking?
 • Valt de inzet van goedkope arbeidskrachten te overwegen, zoals mensen met een beperking, een uitkering, dan wel een taakstraf?
 • Welke mogelijkheden zijn er voor eenvoudige herinrichting, zodat onkruid minder kans krijgt?
 • Is het verbod een kans om de biodiversiteit van de begraafplaats te vergroten?
 • Kun je via een aanpassing van de beheerverordening meer verantwoordelijkheden neerleggen bij de rechthebbenden?
 • Welke kansen biedt burgerparticipatie, zoals elk seizoen een gezamenlijke ‘schoonmaak- en wied-dag’?

Gravenbeheer

Sinds de wetswijzigingen van 2010 en 2011 valt het onderhoud van de grafbedekking onder verantwoordelijkheid van de rechthebbende of gebruiker van het graf. Wat betekent dat in de praktijk? We belichten de volgende zaken:
1. Vergunningsplicht of meldingsplicht voor een grafbedekking? We gaan in op
de voor- en nadelen.
2. Vergunningsvoorwaarden: een goede balans tussen wensen van mensen, het
algehele aanzien en praktische uitvoerbaarheid. Wat kan wel en wat kan niet?
3. Duurzame grafbedekkingen: welke eisen mag je stellen?
4. Onderhoud: wat valt onder verantwoordelijkheid van de houder van de
begraafplaats en wat is de verantwoordelijkheid van de rechthebbende?
5. Reinigen van monumenten: op veel begraafplaatsen wordt algenbestrijding nog steeds uitgevoerd door de medewerkers zelf. Welke risico’s zijn daar aan verbonden?
6. Duurzaam onderhoud van monumenten: Welke schoonmaakmiddelen kun je
adviseren?
7. Voorwaarden aan de grafbeplanting: welke hoogte en omvang is acceptabel
en is het verstandig om sommige plantensoorten te verbieden, zoals
doornachtige en woekeraars?
8. Verwelkte bloemen: wanneer weghalen? Hoe het beleid goed te
communiceren en te handhaven?
9. Tijdelijke verwijdering van een grafbedekking bij een bijzetting: hoe doe je dat
verantwoord en voor wie zijn de risico’s?
10. Losse voorwerpen op en rond het graf: wat is toelaatbaar en hoe treed je op?

Werkwijze

De onderwerpen worden interactief besproken en verlevendigd met praktijk casuïstiek. Voorafgaand aan de training vindt een schriftelijke inventarisatie plaats, waarbij je jouw persoonlijke vragen aangeeft.

Praktische informatie

Doelgroep

Beheerders en assistent beheerders
Buitendienst medewerkers
Beleidsmedewerkers
Teamleiders

Niveau

Operationeel (praktijkgericht) en strategisch (beleidsmatig)

Data en locatie

Vrijdag 5 maart 2021 – Midden Nederland

Werktijden

Van 9.00 tot 16.30 uur

Investering

De kosten bedragen € 290,- per persoon, inclusief verblijf, lunch en documentatiemap.

Deze beroepsgerichte training is vrij van BTW.

LOB-leden van gemeentelijke en niet kerkelijke begraafplaatsen ontvangen een korting van 10% en LOB-leden van kerkelijke begraafplaatsen een korting van 20% (kortingscode: LOB-lidmaatschapsnummer)             

Studiebelasting

Voorbereidende opdracht van 1 uur

Aanmelding

Via de website of het bijgevoegde aanmeldingsformulier, uiterlijk 3 weken voor aanvang van de training

Overige

Dit programma kan ook in-company als teamdag worden aangeboden

Pin It on Pinterest

Share This