Toekomstbestendig begraafplaatsenbeheer

Veel begraafplaatsen hebben moeite om de exploitatiekosten rond te krijgen. Dat vraagt creatief inspelen op nieuwe verdienmodellen en mogelijke aanvullende financiering. Out of the box denken en OMDENKEN is noodzakelijk.

“We kunnen problemen niet oplossen met hetzelfde denken dat ze veroorzaakt heeft”  (Albert Einstein)

Daarom nemen we tijdens deze bijeenkomst niet de problemen centraal, maar belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen waarbij begraafplaatsen kunnen aanhaken. Dus begraven in dienst van andere belangrijke thema’s in de samenleving.

Ontwikkelingen in de samenleving

De dood is meer bespreekbaar geworden en wordt vaker door een holistische bril bekeken. We gaan inzoomen op een aantal veranderingen die in de onderstroom van de samenleving gaande zijn. Aan bod komen o.a. de thema’s:

  • Het verweven raken van het traject en professionele ondersteuning voor de dood en na de dood. Wat betekent dat voor de dienstverlening en de benodigde competentie van medewerkers?
  • Persoonlijke reflectie en zingeving nemen een steeds belangrijkere plaats in. Hoe daar als begraafplaats op in te spelen?
  • Vergrijzing en vereenzaming nemen. Welke sociale en psychische steun kunnen begraafplaatsen bieden?
  • Verduurzamen en versterken van biodiversiteit zijn nieuwe sleutelwoorden. Wat betekent dat voor het beheer en de uitstraling van de begraafplaats?
  • Financiën gaan een grotere rol spelen, voor burgers om in tijden van crisis begraven betaalbaar te houden en voor de houders van begraafplaatsen om kostendekkend te werken. Welke kansen liggen er?
Begraafplaatsen transformeren tot gedenkparken

Door begraafplaatsen te transformeren tot gedenkparken kunnen er meerdere functies samenkomen. Dit betreft gedenkfuncties als begraven, asbestemmen en herdenken, maar ook een diversiteit aan parkfuncties, zoals recreatieplek, natuurgebied, stiltegebied, historisch erfgoed, culturele expressieruimte,dierenbegraafplaats en een ontmoetingsplaats. Daarnaast zijn er nog andere functies toe te voegen zoals educatie, energie- en voedselproductie.

We gaan uitgebreid in op een 11-tal thema-gedenkparken die we bespreken vanuit de maatschappelijke aanleiding voor het thema, het motto van het gedenkpark, de toe te kennen functies en de promotie slogan.

Werkwijze

De deelnemers krijgen achtergrondinformatie en concrete handvaten voor de transformatie van begraafplaatsen tot gedenkparken. De bijeenkomst is interactief. Een documentatiemap met achtergrondartikelen is beschikbaar.

Praktische informatie

Doelgroep       
  • Beheerders en assistent beheerders
  • Beleidsmedewerkers
  • Teamleiders
Niveau

Beleidsmatig en operationeel (praktijkgericht)

Data en locatie 

Maarn (Utrecht) – Woensdag 23 november 2022

Werktijden         

Van 9.00 tot 16.30 uur

Investering

De kosten bedragen € 395,- per persoon, inclusief verblijf, lunch en documentatiemap  

Deze beroepsgerichte deskundigheidsbevordering is vrij van BTW                                                                      

LOB-leden ontvangen een korting van 10% (kortingscode: LOB-lidmaatschapsnummer)              

Studiebelasting

Voorbereidende opdracht van 0,5 uur

Aanmelding       

Via de website of het bijgevoegde aanmeldingsformulier, uiterlijk 3 weken voor aanvang van de themadag

 

Pin It on Pinterest

Share This