Dieren op reguliere begraafplaatsen

Inleiding

De band tussen mens en huisdier kan heel hecht en intiem zijn en het verlies bij overlijden zeer intens. Steeds meer mensen willen ook hun huisdier een permanente laatste rustplaats bieden, voorafgegaan door een uitvaartritueel. Op dierenbegraafplaatsen kan dat, maar op de meeste reguliere begraafplaatsen is dat nog niet mogelijk, terwijl de wet het wel toestaat. Zelfs in leven zijnde dieren mogen vaak volgens veel verordeningen of reglement het graf van hun baasje niet bezoeken. Tijd voor nieuw beleid! Tijdens deze themadag verdiepen wij ons in drie aspecten:

 • Het begraven en bijzetten van dieren in graven op de begraafplaats
 • Het toegangsbeleid van gezelschapsdieren bij grafbezoek
 • Het belang van dieren op de begraafplaats bij rouwverwerking

Veranderingen in beleid vragen doordachte keuzes, aangepaste regelgeving en goede communicatie. De mogelijkheid bieden om mens en dier samen te begraven in één graf of naast elkaar voorziet in een toenemende behoefte én biedt begraafplaatsen een nieuwe bron van inkomsten. Minder star omgaan met de toelating van gezelschapsdieren op de begraafplaats eveneens, maar wel onder voorwaarden. Daarnaast kunnen op de begraafplaats levende dieren, zoals vogels en bijen, evenals kleinschalige dierenparkjes met kippen en geiten een belangrijke bijdrage leveren aan de verwerking van rouw.

Programma

Aan bod komen o.a. de volgende vragen:

 • Waarom zijn veel begraafplaatsen terughoudend bij het toestaan van het begraven van dieren op een mensenbegraafplaats en is dat terecht?
 • Welke bijdrage kunnen dierenbegrafenissen en as-bestemmingen van dieren leveren aan de exploitatiebegroting?
 • Welke wet- en regelgeving is van toepassing?
 • Welke dieren mogen wel begraven of gecremeerd worden en welke vallen onder de destructieverplichting?
 • Kies je voor gemengde graven of voor een apart vak voor dieren?
 • Mogen overleden huisdieren of hun as in dezelfde kist begraven worden?
 • Wat is de begraafdiepte van huisdieren en de voorwaarden voor een goede vertering?
 • Welke uitgiftetermijnen hanteer je en geldt voor dieren een grafrusttermijn?
 • Wat zijn veel voorkomende afscheidsrituelen?
 • Welke grafbedekkingen sta je toe?
 • Hoe regel je dierbegravingen in de beheerverordening of het reglement?
 • Wat zijn acceptabele tarieven en hoe stel je die vast?
 • Mogen huisdieren ook in de eigen tuin begraven worden?
 • Rouwen huisdieren bij het overlijden van hun verzorger of een huisgenoot?
 • Welke rol spelen levende dieren bij rouwverwerking?
 • Welke voorbeelden zijn er van begraafplaatsen die een bijdrage leveren aan positieve rouwverwerking middels dieren?
 • Welke regels neem je op in de beheerverordening of reglement ter voorkoming van overlast van dieren die met bezoekers meekomen?
 • Hoe creëer je intern en bestuurlijk draagvlak voor dierenbegrafenissen?
 • Hoe handhaaf je ongewenst gedrag, waaronder overlast door hondenpoep?
 • Hoe communiceer je dierenissues met (andere) bezoekers en nabestaanden?

Werkwijze

De onderwerpen en vragen worden interactief besproken en verlevendigd met praktijk voorbeelden. Voorafgaand aan de training vindt een schriftelijke inventarisatie plaats, waarbij je jouw persoonlijke vragen aangeeft. Een documentatiemap met achtergrondinformatie behoort bij het lesmateriaal. 

Praktische informatie

Doelgroep
 • Beheerders en assistent beheerders
 • Buitendienst medewerkers
 • Beleidsmedewerkers
 • Teamleiders
 • Bestuurders
 • Uitvaartondernemers en ritueelbegeleiders
Niveau

Operationeel (praktijkgericht) en strategisch (beleidsmatig)

Datum

Vrijdag 11 juni 2021 Deze themadag kan ook in-company worden aangeboden

Locatie

Regio Utrecht

Werktijden 

9.00 tot 16.00 uur

Investering

De kosten bedragen € 290,- per persoon, inclusief verblijf, lunch en documentatiemap. Deze beroepsgerichte themadag is vrij van BTW

LOB-leden ontvangen een korting van 10%  (kortingscode: LOB-lidmaatschapsnummer)              

Aanmelding

Via de website of het aanmeldingsformulier, uiterlijk 3 weken voor aanvang van de themadag

Informatie       

Wim van Oort, contact@gedenkparkontwikkeling.nl of 072-5814749

Pin It on Pinterest

Share This