Concurreren met natuurbegraafplaatsen

Natuur op de eigen begraafplaats benutten

Inleiding

Natuurbegraafplaatsen nemen toe in populariteit. Provincies worden bedolven onder de aanvragen voor de aanleg van een natuurbegraafplaats. Dit gaat ten kosten van het aantal begravingen en inkomsten van bestaande begraafplaatsen. Wat maakt natuurbegraven aantrekkelijk? Mooie natuur of de landschappelijke ligging, eeuwig durende grafrust dan wel het financiële plaatje? Of vinden mensen het vooral belangrijk om hun nabestaanden te ontzorgen?

Het is als beheerder van een gemeentelijke of particuliere begraafplaats belangrijk daar goed zicht op te krijgen en vooral om tijdig in te spelen op deze ontwikkeling. Op de meeste begraafplaatsen zijn er voldoende mogelijkheden voor het benutten van of de herinrichting van velden of stroken met natuurwaarden. Heeft u oog voor die potenties?

Belang van natuur op begraafplaatsen

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat groen (natuur) een positieve werking heeft op de geestelijke gezondheid van mensen, maar ook op de verwerking van rouw. Belangrijk om daar bij (her-)inrichting, beheer en promotie van de begraafplaats aandacht aan te besteden.

Tijdens de themadag gaan we in op achtergronden van huidige trends en presenteren we inspirerende voorbeelden en ideeën voor de eigen begraafplaats.

Aan bod komen de vragen:

 • Waarom zijn natuurbegraafplaatsen populair en wat kun je daar van leren?
 • Welke positieve doorwerking heeft natuur op de gezondheid van mensen?
 • Welke invloed heeft natuur/groen op rouwprocessen en bezoekers?
 • Welke mogelijkheden zijn er voor een natuurlijke wijze van begraven op bestaande begraafplaatsen?
 • Welke ‘soorten natuur’ zijn op begraafplaatsen mogelijk en gewenst?
 • Welke basiskennis van de ecologie/ecologische processen is belangrijk?
 • Wat is er nodig voor een heldere visie en plan van aanpak?
 • Hoe pak je de (her-)inrichting aan?
 • Welke consequenties heeft natuurlijk begraven voor het beheer?
 • Welke communicatie en promotie is nodig voor een succesvolle aanpak?
 • Wat kun je als overheid doen om de eigen begraafplaats(en) te beschermen t.o.v. (commerciële) natuurbegraafplaatsen?

Werkwijze

Interactieve presentaties worden afgewisseld met praktijk casuïstiek. De deelnemers krijgen een documentatiemap en tips om op de eigen begraafplaats(en) aan de slag te gaan met natuurlijk begraven.

Praktische informatie

Doelgroep
 • Beheerders en medewerkers van begraafplaatsen
 • Beleidsmedewerkers en adviseurs begraafplaatsbeheer
 • Teamleiders
 • Bestuurders van begraafplaatsen en raadsleden
 • Overige belangstellenden
Datum

Maandag 2 juli 2018

Locatie

Midden Nederland (op een centrale plaats voor de deelnemers)

Werktijden

Van 9.00 tot 16.00 uur

Investering

De kosten bedragen € 290,- per persoon, inclusief verblijf, lunch en documentatiemap

Deze beroepsgerichte themadag is vrij van BTW

LOB-leden van gemeentelijke en niet kerkelijke begraafplaatsen ontvangen een korting van 10% en LOB-leden van kerkelijke begraafplaatsen een korting van 20% (kortingscode: LOB-lidmaatschapsnummer)              

Aanmelding

Via de website of het aanmeldingsformulier, uiterlijk 4 weken voor aanvang van de opleiding

Informatie       

Wim van Oort, contact@gedenkparkontwikkeling.nl of 072-5814749

Overige
Deze themadag wordt ook in-company gegeven

In 2018 bieden we een verdere verdieping aan in de vorm van een jaaropleiding ‘Natuurlijk begraven en duurzaam beheer van reguliere begraafplaatsen’, een traject waarbij gewerkt wordt aan de uitwerking van concrete plannen voor de eigen begraafplaats(en). De opleiding start maart 2018.

Pin It on Pinterest

Share This