Biodiversiteit en ecologisch beheer van begraafplaatsen

Biodiversiteit op begraafplaatsen

Veel begraafplaatsen hebben door hun ligging en inrichting al een hoge natuurwaarde. Met eenvoudige maatregelen zijn de aanwezige potenties voor een grotere biodiversiteit verder te versterken. Belangrijk is dat je handelt vanuit inzicht én met kennis van zaken gepaste maatregelen neemt. Alles hangt namelijk met alles samen. De bodemgesteldheid beïnvloedt de vegetatie, de voorkomende planten, struiken en bomen beïnvloeden het dieren leven. Iedere gewenste vlindersoort, wilde bij, vogel en zoogdier heeft specifieke voedsel- en verblijfwensen én voorwaarden om tot voortplanting te komen.

Alle planten en dieren op de begraafplaats zijn verweven in een voedselweb en onderdeel van een voedselpiramide. Hoe die er op jouw begraafplaatsen uit zien gaan we samen verkennen. Van belang is om door een andere bril te kijken naar wat waar groeit en bloeit en hoe je de variëteit aan planten en dieren kunt vergroten. Dat betekent o.a. andere grasmengsels gebruiken en minder frequent maaien, anders snoeien en snoeihout op rillen leggen, kruiden langer laten staan en bladeren niet overal verwijderen. Het waarom gaan we ontdekken aan de hand van de belangrijkste ecologische processen.

Werkwijze

De onderwerpen worden interactief besproken en verlevendigd met praktijk casuïstiek. Voorafgaand aan de bijeenkomst vindt een schriftelijke inventarisatie plaats, waarbij je jouw persoonlijke vragen aangeeft. Een documentatiemap met achtergrondinformatie behoort bij het lesmateriaal. Deze themadag is onderdeel van de opleiding Begraafplaatsen verduurzamen en vergroenen, maar kan ook los gevolgd worden. 

Praktische informatie

Doelgroep        
  • Beheerders en assistent beheerders
  • Buitendienst medewerkers
  • Beleidsmedewerkers
  • Teamleiders  
Niveau               

Operationeel (praktijkgericht))

Datum en Locatie             

Dinsdag 11 juni 2024 te Maarn

Werktijden          

Van 10.00 tot 16.30 uur

Investering          

De kosten bedragen € 395- per persoon, inclusief verblijf, lunch en documentatiemap

Deze beroepsgerichte deskundigheidsbevordering is vrij van BTW

LOB-leden van gemeentelijke en niet-kerkelijke begraafplaatsen ontvangen een korting van 10% 

Studiebelasting

Voorbereidende opdracht van 1 uur

Aanmelding

Via de website of het bijgevoegde aanmeldingsformulier, uiterlijk 4 weken voor aanvang de training

 

Pin It on Pinterest

Share This