Basiskennis Wet op de lijkbezorging

Inleiding

De Wet op de lijkbezorging en het Besluit op de lijkbezorging zijn het fundament van alle handelen op begraafplaatsen en crematoria. Nadere invulling is mogelijk via de beheerverordening en nadere regels. De praktische uitvoering is vaak complex en leidt tot vele misverstanden en problemen bij de uitvoering. Bij gemeentelijke organisaties wordt dat versterkt door onduidelijkheid over de verantwoordelijkheden van de verschillende afdelingen. Burgerzaken, Openbare werken/Beheer Openbare Ruimte, Beleidszaken, Financiën en Juridische zaken verzorgen ieder een specifieke bijdrage aan de uitvoering van de Wet op de lijkbezorging. Hoe meer afdelingen er betrokken zijn hoe groter de kans dat er in de interpretatie van de wet en de onderlinge communicatie zaken mis lopen of niet efficiënt worden opgepakt. Met soms zelfs een bestuurscrisis als gevolg.

Resultaat

Tijdens deze themadag gaan we nader in op de belangrijkste wetsartikelen die invloed hebben op de dagelijkse werkpraktijk en vragen die bij de deelnemers leven. Tevens bespreken we casuïstiek van veel voorkomende problemen die wij bij onze adviestrajecten in de praktijk tegen komen.
We besteden aandacht aan:

 • Soorten graven en grafrechten
 • Te overleggen documenten bij een begrafenis en crematie c.q. asbestemming
 • Inrichting graven
 • Lijkomhulsels
 • Contactpersonen
 • Grafadministratie (grafakte, dossier en register)
 • Procedure begraving in algemene en particuliere graven
 • Algemene en particuliere gedenkmonumenten
 • Voorwaarden bijzettingen in bestaande graven en nissen
 • Verstrooivelden voor as
 • Eigendomsrechten, voorwaarden en verantwoordelijkheden grafbedekking
 • Verlengingsprocedure grafrechten
 • Ruimen van graven en verwijderen van monumenten
 • Openingstijden en begraaftijden
 • Onderhoudsverplichtingen en risicoaansprakelijkheid
 • Opgraven en herbegraven
 • Vervoer van lijken
 • Hoofdzaken van Besluit op de lijkbezorging (2013)
 • Ordemaatregelen
 • Oude grafmonumenten

Werkwijze

Interactieve presentaties worden afgewisseld met kennistoetsen en korte praktijk casuïstiek. Voorafgaand aan de themadag vindt een schriftelijke intake plaats, waarbij u uw persoonlijke vragen aangeeft. De deelnemers krijgen een documentatiemap en tips om op de eigen begraafplaats(en) de Beheerverordening en Nadere regels te actualiseren.

Praktische informatie

Doelgroep

Beleidsmedewerkers en adviseurs begraafplaatsbeheer
Teamleiders en afdelingshoofden begraafplaatsen/crematoria
Financieel medewerkers/Controllers
Beheerders en assistent-beheerders van begraafplaatsen
Medewerkers Juridische Zaken
Medewerkers Burgerzaken
Medewerkers van de grafadministratie
Bestuurders

Datum

Dinsdag 6 februari 2024 te Maarn

Werktijden

Van 9.00 tot 16.00 uur

Investering
De kosten bedragen € 395,- per persoon, inclusief verblijf, lunch en documentatiemap
Deze beroepsgerichte training is vrij van BTW
LOB-leden ontvangen een korting van 10% (kortingscode: LOB-lidmaatschapsnummer)                                                                                                                                        
Aanmelding

Via de website of het bijgevoegde aanmeldingsformulier

Overige

Het verdient aanbeveling om met meerdere personen vanuit de verschillende geledingen/afdelingen aan deze themadag deel te nemen

In-company

Deze themadag wordt ook in-company gegeven, toegespitst op uw specifieke situatie en gericht op het versterken van de afstemming tussen de verschillende afdelingen

Coaching

Op verzoek verzorgen wij na afloop coaching en advisering met betrekking tot de actualisering van de beheerverordening en de verordening van de lijkbezorgingsrechten

Pin It on Pinterest

Share This