Basiskennis financiën begraafplaatsen

Inleiding

Financiële cijfers spelen een steeds grotere rol bij het beheer van begraaf-plaatsen en gedenkparken. De druk om kostendekkend te werken neemt toe.  Ook voor (assistent)beheerders en administratief medewerkers is het van belang kennis te hebben van financiële zaken, omdat zij verantwoordelijk zijn voor de praktische operationele (bij-)sturing van de inkomsten en uitgaven.
Maar dan moet je wel enige basiskennis hebben van financiële zaken en gehanteerde begrippen, een (gemeentelijke) begroting kunnen lezen, een budget kunnen beheren en inzicht hebben in de Planning & Control cyclus.

Programma

Aan bod komen de volgende onderwerpen en vragen:

 • Wat is een Planning- & Control cyclus?
 • Wat zijn de belangrijkste inkomstenbronnen en uitgavenposten?
 • Hoe stel je een (eenvoudige) begroting op?
 • Wat is het verschil tussen uitgaven en kosten, inkomsten en opbrengsten, begroting en budget?
 • Wat is het verschil tussen een investeringsbegroting, financierings-begroting, exploitatiebegroting, resultaatbegroting en liquiditeitsbegroting?
 • Wat zijn kapitaallasten?
 • Hoe bepaal je afschrijvingstermijnen?
 • In hoeverre kun je sturen op kosten en opbrengsten?
 • Wat zijn reële overheadkosten?
 • Wat is het verschil tussen een reserve en een voorziening?
 • Hoe bepaal je de graad (percentage) van kostendekkendheid?
 • Tarieven vaststellen op basis van kostendekkendheid, lokale omstandigheden en politieke keuzes, indexering of marktwerking?
 • Het model kostenonderbouwing van de VNG?
 • Hoe kun je de jaarlijkse tarievenlijst vereenvoudigen?
 • Wanneer is het financieel gezien verstandig om werkzaamheden uit te besteden?
 • Wat zijn overwegingen om zo veel mogelijk werkzaamheden zelf te doen?
 • Welke informatie geeft een jaarrekening en jaarverslag?
 • Welke gegevens moet je standaard bijhouden (o.a. voor het opstellen van een meerjarenbegroting) en hoe administreer je die?

Werkwijze

Interactieve presentaties worden afgewisseld met korte verwerkingsopdrachten en praktijk casuïstiek. Voorafgaand aan de training vindt een schriftelijke intake plaats, waarbij u uw persoonlijke leerdoelen en vragen aangeeft. De deelnemers krijgen een documentatiemap en tips om op de eigen begraafplaats(en) aan de slag te gaan met een overzichtelijke financiële administratie en instrumenten voor sturing. De insteek van deze dag is toegespitst op operationeel niveau.

Praktische informatie

Doelgroep

Beheerders en assistent-beheerders van begraafplaatsen
Administratief medewerkers van begraafplaatsen
Beleidsmedewerkers begraafplaatsen
Overige belangstellenden

Niveau

Operationeel (praktijkgericht)

Data en Locatie

Dinsdag 28 mei 2024 – te Maarn (Utrecht)

Werktijden

9.00 tot 16.30 uur

Investering

De kosten bedragen € 395,- per persoon, inclusief verblijf, lunch en documentatiemap
Deze beroepsgerichte training is vrij van BTW

LOB-leden  ontvangen een korting van 10% (Kortingscode: LOB-lidmaatschapsnummer)

Studiebelasting

Voorbereidende opdracht 2 uur

Aanmelding

Via de website of het bijgevoegde aanmeldingsformulier, uiterlijk 3 weken voor aanvang van de training

Overige

Voor teammanagers, beleidsmedewerkers, controllers en
bestuurders verzorgen we een speciale themadag Financieel
management begraafplaatsen en gedenkparken (insteek is
strategisch en beleidsmatig niveau)

Deze themadag wordt ook in-company gegeven, toegespitst op uw specifieke situatie

Pin It on Pinterest

Share This