Actualiseren Beheerverordening en Nadere regels

Inleiding

Gezien de snelle ontwikkelingen in de branche is actualisering van de beheerverordening iedere 3 tot 5 jaar aan de orde. Aan de hand van conceptversies van een veel voorkomende ‘Beheerverordening’, de bijbehorende ‘Toelichting op de beheerverordening’ en de ‘Nadere regels’ worden alle relevante zaken per artikel toegelicht en van aandachtspunten voorzien. Tevens besteden we aandacht aan de ‘Verordening op heffing en invordering van de lijkbezorgingsrechten’, een ‘Toelichting op de verordening lijkbezorgingsrechten’ en komen we met voorstellen voor vereenvoudiging van de tarievenstructuur.

Programma

Aan bod komen de volgende zaken:

 • De Wet op de lijkbezorging en het Besluit op de lijkbezorging als grondlegger
 • De Beheerverordening in relatie tot de Nadere regels
 • De Beheerverordening en Nadere regels in relatie tot de tarievenverordening
 • Belang van een Toelichting op de Beheerverordening
 • Eenduidige begripsbepalingen
 • Openstelling en tijden van begraven en asbezorging
 • Ordemaatregelen
 • Voorschriften voor lijkbezorging
 • Indeling en uitgifte van graven
 • Grafbedekkingen en vergunningverlening
 • Herdenkingsbomen
 • Algemene en particuliere gedenkmonumenten
 • Opgravingen
 • Ruiming van graven, urnengraven en nissen
 • Instandhouding historische graven en grafbedekkingen
 • Inrichting administratie en register
 • Aansprakelijkheid
 • Overgangsbepalingen en strafbepalingen
 • Inwerkingtreding en citeertitel
 • Lijkbezorgingsrechten en wijze van heffing
 • Maatstaf van heffing en belastingtarief
 • Betalingsregelingen

 Werkwijze

De onderwerpen worden interactief besproken en verlevendigd met praktijk casuïstiek. Voorafgaand aan de themadag vindt een schriftelijke inventarisatie plaats, waarbij je jouw persoonlijke vragen aangeeft. Tijdens de bijeenkomst ontmoet je collega’s ter consultatie en deling van ervaringen.

Praktische informatie

Doelgroep   
 • Beheerders en assistent beheerders van begraafplaatsen
 • Beleidsmedewerkers Begraafplaatsaangelegenheden/Financiën
 • Medewerkers Juridische zaken
 • Medewerkers Belastingen/Financiën
 • Teamleiders
Niveau

Operationeel (praktisch) en strategisch (beleidsmatig)

Datum

Dinsdag 7 mei 2019

Locatie

Midden Nederland op een centrale plaats voor de deelnemers            

Werktijden

9.00 tot 16.00 uur

Investering
De kosten bedragen € 390,- per persoon, inclusief verblijf, lunch en documentatiemap
Deze beroepsgerichte themadag is vrij van BTW
LOB-leden van gemeentelijke en niet-kerkelijke begraafplaatsen ontvangen een korting van 10% en LOB-leden van kerkelijke begraafplaatsen een korting van 20% (kortingscode: LOB-lidmaatschapsnummer)
Vanaf elke 3e persoon van dezelfde organisatie verlenen we een korting van € 190,-
Aanmelding

Via de website of het aanmeldingsformulier, uiterlijk 3 weken voor aanvang van de themadag

Overige

Dit programma kan ook in-company worden aangeboden
En mocht u toch liever tijd besparen en de genoemde werkzaamheden uitbesteden, dan willen wij dat graag voor u oppakken

Contact   

Wim van Oortcontact@gedenkparkontwikkeling.nl of 072-5814749   

 

Pin It on Pinterest

Share This