Nieuw op de begraafplaats

Inleiding

Werken op een begraafplaats is een bijzonder vak. Het vraagt specifieke kennis, vaardigheden en kwaliteiten, speciaal in de omgang met bezoekers en nabestaanden. In deze korte 5-daagse opleiding met de passende naam ‘Nieuw op de begraafplaats’ word je wegwijs gemaakt in de belangrijkste wet en regelgeving, praktische handelingen bij begraven en asbestemmen, opgraven, ruimingen én de omgang met mensen die in een rouwproces zitten. Ook kun je terecht met de vragen waar je tegen aan loopt binnen je werk en leer je hoe professioneel te handelen.

Programma

Dag 1: Werken op de begraafplaats – 16 september 2024
Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a.:

 • Welke taken en verantwoordelijkheden horen bij je werk?
 • Met welke lokale regelgeving heb je van doen?
 • Raadplegen Beheerverordening en Nadere regels
 • Raadplegen Heffingenverordening en Tarievenlijst
 • Ontwikkelingen in de uitvaartbranche 
 • Omgaan met mensen in de rouw
 • Veilig en gezond werken

Dag 2: Wet en regelgeving – 30 september 2024
Thema’s die behandeld worden zijn:

 • Basiskennis Wet op de lijkbezorging en Besluit op de lijkbezorging
 • Belangrijkste besluiten uit het Besluit op de lijkbezorging
 • Technische adviezen behorende bij het Besluit op de lijkbezorging

Dag 3: Werkprocessen – 14 oktober 2024
Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a.:

 • Werkproces begrafenis en administratieve handelingen
 • Werkproces Vergunningaanvraag monumenten en grafbedekking
 • Werkproces Aanvraag  asbestemming
 • Praktische handvaten bij een begraving (delven, voorlopen en dichten)
 • Praktische handvaten bij asbestemmingen (bijzetting, verstrooiing en asverwijdering na afloop van de termijn)

Dag 4: Opgravingen en ruimingen – 4 november 2024

 • Verschil tussen opgraven, samenvoegen, schudden en ruimen
 • Procedure en formulieren bij een opgraving
 • Procedure en formulier bij een samenvoeging
 • Werkproces Aanschrijven einde termijn 
 • Gefaseerd ruimen: bovengronds en ondergronds 
 • Ruimingsprotocol en procedure bij ruimen en schudden
 • Hergebruik oude grafmonumenten
 • Handelwijze bij graven met grafrechten voor onbepaalde tijd
 • Risico Inventarisatie & Evaluatie van werkprocessen

Dag 5: Gesprekken met bezoekers en nabestaanden – 18 november 2024
We bespreken praktijksituaties van de deelnemers en gaan oefenen met vragen, klachten en opmerkingen van nabestaanden en bezoekers van de begraafplaats. Hoe ga je daar op in? Bijvoorbeeld:

 • Het verwijt dat je ongevraagd de bloemen van een graf hebt verwijderd
 • Een klacht over een beschadiging van een grafzerk
 • Kritische opmerkingen over het matige onderhoud van de begraafplaats
 • Geklaag over de gestegen tarieven
 • Een vraag over de betaling van onderhoudsrechten
 • Een huilende vrouw die het verlies van haar man niet kan verwerken
 • Een vraag over het verschil tussen een algemeen en een particulier graf
 • Een ernstige zieke die zijn eigen graf komt uitzoeken
 • Een verwarde moeder die haar kind door een auto-ongeluk verloren heeft
 • Een nieuwsgierig kind dat wil weten waar opa nu is
 • Een hondenbezitter die persé met zijn hond de begraafplaats op wil
  Van een professionele medewerker wordt verwacht dat hij/zij ook in deze situaties adequaat reageert. Dat vraagt inzicht in “wijs” handelen en het oefenen van gespreksvaardigheden.

Werkwijze

Tijdens de training wordt uitvoerig aandacht besteed aan belangrijke ontwikkelingen waar begraafplaatsen mee van doen hebben. Vragen en praktijksituaties die de deelnemers zelf willen inbrengen worden vooraf geïnventariseerd en tijdens de training vanuit meerdere invalshoeken besproken. Op de derde dag is er de gelegenheid om je communicatievaardigheden te oefenen met medewerking van een trainingsacteur. De trainer geeft algemene tips en persoonlijke aandachtspunten. Een documentatiemap wordt uitgereikt.

Praktische informatie

Doelgroep

Medewerkers die pas recentelijk werkzaam zijn op een begraafplaats
Medewerkers die nog niet eerder een vakopleiding gevolgd hebben
Mensen die zich oriënteren op werken op een begraafplaats

Niveau

Operationeel (praktijkgericht)

Locatie en data

Maarn (Midden Nederland) maandag 16 en 30 september, 14 oktober, 4 en 18 november 2024 van 9.00 tot 16.00 uur

Aantal deelnemers

6 tot 12 personen

Studiebelasting

Naast de bijeenkomsten dien je rekening te houden met extra tijd voor opdrachten,  4 uur per bijeenkomst

Investering

€ 1.975,- p.p. inclusief verblijfkosten en documentatiemap
Deze beroepsgerichte training is vrijgesteld van BTW

LOB-leden ontvangen een korting van 10%. (kortingscode: LOB-lidmaatschapsnummer)

Aanmelding

Via de website, uiterlijk 3 weken voor aanvang van de dag

Overige

De deelnemers ontvangen een certificaat van deelname
Deze basistraining kan ook in-company verzorgd worden

 

Pin It on Pinterest

Share This