Invloed vergroten en verbindend werken

Ontwikkeltraject voor zelfbewuste professionals van gedenkparken, begraafplaatsen, crematoria en uitvaartondernemingen

 

Inleiding

Het maatschappelijke krachtenveld is volop in beweging en de ontwikkelingen in de uitvaartbranche gaan snel. Dat vraagt van de medewerkers andere rollen en vaardigheden. Nieuwe Kerncompetenties zijn o.a. invloed versterken, effectiever communiceren, flexibel opstellen, invoelend luisteren, doortastend handelen, ondernemend zijn, overtuigend spreken, inspirerend overkomen, zelfredzaam zijn en co-creërend samenwerken. Tijdens dit traject staat jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling centraal. Leren om bij klanten, collega’s, samenwerkingspartners, management en bestuur meer te bereiken door de inzet van een diversiteit aan vaardigheden: effectief beïnvloeden, helder adviseren, krachtig presenteren, verbindend samenwerken, collegiaal coachen, projecten managen en scherp onderhandelen. Jouw leidinggevende, bestuurders, collega’s en klanten mee laten bewegen in de door jouw gewenste richting. Draagvlak creëren voor jouw ideeën en plannen.

Zelf verantwoordelijk voor blijvende inzetbaarheid

De nieuwe tendens is dat iedere medewerker zelf verantwoordelijk is voor zijn en haar eigen ontwikkeling en blijvende inzetbaarheid in een veranderende werkomgeving. Ook voor begraafplaats- en crematoriummedewerkers zijn er geen zekerheden. De nieuwe tijdgeest vraagt eigen initiatief en een proactieve houding met betrekking tot het omgaan met veranderingen, professioneel werken en loopbaanontwikkeling.

Werkwijze ontwikkeltraject

Om jou in de gelegenheid te stellen tijdig in te spelen op nieuwe ontwikkelingen bieden wij een doorlopend ondersteuningstraject aan. Het traject bestaat uit:

 • Acht groepsbijeenkomsten (start met een tweedaagse)
 • Tussentijds inspirerende informatie per e-mail of YouTube-filmpjes
 • De mogelijkheid tot persoonlijk e-mailcontact met de begeleider
 • Regionale intervisiebijeenkomsten

Het traject start met een (telefonische) intake van ongeveer 45 minuten ter kennismaking en vaststelling van de individuele leerdoelen. Deze vormen de rode draad tijdens het traject.

Programma

In de groepsbijeenkomsten wordt aandacht besteed aan de thema’s: 

 • Beinvloeden: vier stijlen en tien specifieke vaardigheden
 • Adviseren: adviesproces, weerstand wegnemen, conceptualiseren en succesfactoren;
 • Verbindend samenwerken: basisvoorwaarden, houding en systemisch kijken;
 • Planmatig en projectmatig werken: prioritering, planning, tijdbeheer en stresshantering;
 • Collegiale coaching: vertrouwen scheppen, feedback geven en focus op mogelijkheden;
 • Onderhandelen: strategisch handelen en onderhandelstijlen;
 • Presenteren en profileren: houding, stemgebruik, doelgroep-focus en verhaalopbouw.

Centraal staat het oefenen van vaardigheden en het bespreken van praktijkcasuïstiek.
Het geleerde is onmiddellijk in de dagelijkse praktijk inzetbaar. Tevens worden modellen en adviezen aangereikt ter ondersteuning van het eigen ontwikkelingsproces. Anderen beïnvloeden start met jezelf beïnvloeden!

Praktische informatie

Doelgroep

Medewerkers van begraafplaatsen, crematoria en uitvaartondernemingen 

Niveau

HBO of vergelijkbare praktijkervaring

Data              

dag 1       dag 2       dag 3       dag 4       dag 5       dag 6       dag 7        dag 8

Data in overleg

Werktijden

9.00 – 17.00 uur

Locatie

Midden Nederland (op een centrale plaats voor de deelnemers)

Studiebelasting

4-6 uur per bijeenkomst voor lezen achtergrondinformatie en opdrachten

8 intervisiebijeenkomsten van ongeveer 2-3 uur

Investering

€ 3200,-, inclusief intakegesprek, 8 bijeenkomsten met verblijf en eenvoudige lunch, documentatiemap, tussentijdse inspiraties en informatie, persoonlijk e-mail contact

Dit beroepsgerichte trainingstraject is vrijgesteld van BTW

LOB-leden ontvangen een korting van 10% (kortingscode: LOB-lidmaatschapsnummer)

De start-tweedaagse Beinvloedingsvaardigheden is ook los te volgen en de kosten bedragen dan  € 790,-

Informatie

Van Oort & Ros-Partners bij Ontwikkeling, telefoon 072-5814749 of info@vanoort-ros.nl

Aanmelding

Via bijgevoegd aanmeldingsformulier of rechtstreeks via de website www.gedenkparkontwikkeling.nl/aanmelden

Op verzoek organiseren wij ook een maatwerktraject voor uw eigen organisatie of een regionaal traject

 

Pin It on Pinterest

Share This