Duurzaam Inzetbaar Blijven

Een leertraject voor medewerkers van begraafplaatsen

Inleiding

Begraafplaatsorganisaties zijn volop in verandering door reorganisaties en een verschuiving van taken en verantwoordelijkheden. Dat heeft voor veel medewerkers vergaande consequenties. Voor jou ook?

 • Is het helder hoe jouw toekomst eruit ziet en wat er van jou verwacht wordt?
 • Merk je frustratie door de zoveelste organisatieverandering?
 • Nemen de werkdruk en de verantwoordelijkheden toe?
 • Merk je dat werkplezier en betrokkenheid afnemen?
 • Welke ambities streef je na?

Als jij het moeilijk vindt om met onzekerheid  en veranderingen om te gaan, is dit een ideaal ondersteuningstraject. Maar ook als je jezelf wilt ontwikkelen in je vakgebied en tijdig in wilt spelen op toekomstige ontwikkelingen. En als je werk wilt maken van loopbaan en carrièreontwikkeling. Kortom jezelf voorbereiden op blijvende inzetbaarheid binnen de organisatie of elders.

Zelf verantwoordelijk voor blijvende inzetbaarheid

De nieuwe tendens is dat iedere medewerker zelf verantwoordelijk is voor zijn en haar eigen ontwikkeling en blijvende inzetbaarheid in een veranderende werkomgeving. Ook voor begraafplaatsmedewerkers zijn er geen zekerheden. De nieuwe tijdgeest vraagt eigen initiatief en een proactieve houding met betrekking tot het omgaan met veranderingen, professioneel werken en loopbaanontwikkeling.

Ontwikkeltraject

Om jou in de gelegenheid te stellen tijdig in te spelen op nieuwe ontwikkelingen bieden wij specifiek voor medewerkers van begraafplaatsen een doorlopend ondersteuningstraject aan. Het jaartraject bestaat uit:

 • Vier groepsbijeenkomsten
 • Tussentijds inspirerende informatie per e-mail of YouTube-filmpjes
 • De mogelijkheid tot persoonlijk e-mailcontact met de begeleider
 • Regionale intervisiebijeenkomsten

In de groepsbijeenkomsten wordt aandacht besteed aan:

 • Het tijdig inspelen op ontwikkelingen in de branche: inzetbaar blijven en zelf bijdragen aan vernieuwing.
 • De ontwikkeling van benodigde competenties: jezelf verder ontwikkelen, persoonlijk en professioneel. Effectief en efficiënt omgaan met taken en verantwoordelijkheden.
 • Loopbaan oriëntatie: persoonlijke ambities en arbeidsperspectieven binnen en buiten de organisatie verkennen.

Programma

Het ontwikkeltraject heeft vier themablokken:

 1. Omgaan met veranderingen in de samenleving en de organisatie.
 2. Loopbaanplanning en met plezier blijven werken.
 3. Beïnvloeding van jezelf en van anderen in jouw omgeving.
 4. Efficiënt en gezond werken in veranderende werksituaties.

Tijdens ieder themablok besteden we aandacht aan zowel organisatie- als persoonlijke aspecten en werken we met systemische opstellingen. Tevens worden modellen aangereikt ter ondersteuning van de eigen ontwikkeling, zoals o.a. het RET-model (invloed van je gedachten op effectief handelen), de cirkel van invloed en betrokkenheid (het vergroten van je invloed), het model van 10 beïnvloedings-vaardigheden (doelgericht en strategisch beïnvloeden) en een Levensfasen-model.

Praktische informatie

In samenspraak met de deelnemers

Werktijden     

9.00 – 16.30 uur

Locatie            

Een centrale plaats voor de deelnemers

Investering     

€ 1.600,-, inclusief 4 bijeenkomsten met verblijf en eenvoudige lunch, documentatiemap, tussentijdse inspiraties en informatie, persoonlijk e-mail contact (maximaal 1 uur per deelnemer)

LOB-leden van gemeentelijke en niet-kerkelijke begraafplaatsen ontvangen een korting van 10% en LOB-leden van kerkelijke begraafplaatsen een korting van 20%  (Kortingscode: LOB-lidmaatschapsnummer)

Informatie      

Van Oort & Ros-Partners bij Ontwikkeling, telefoon 072-5814749 of info@vanoort-ros.nl

Aanmelding   

Via bijgevoegd aanmeldingsformulier of rechtstreeks via de website

www.gedenkparkontwikkeling.nl/aanmelden/

Overige

Op verzoek organiseren wij ook een maatwerktraject binnen de eigen organisatie.

Pin It on Pinterest

Share This