Basisopleiding Werken op een kerkelijke begraafplaats

 

Inleiding

Werken op een kerkelijke begraafplaats is een bijzonder vak. Het vraagt specifieke kennis van wet en regelgeving,  vaardigheden en kwaliteiten, speciaal in de omgang met bezoekers en nabestaanden. In deze 3-daagse opleiding word je wegwijs gemaakt in de belangrijkste wet en regelgeving, praktische handelingen bij begraven en asbestemmingen en de omgang met mensen die in een rouwproces zitten. ookkun je terecht met de vragen waar je tegen aan loopt binnen je werk en leer je hoe professioneel te handelen.

Programma

Module 1: Basiskennis werken op de begraafplaats

Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a.:

 • Ontwikkelingen in de uitvaartwereld en trends bij begraven en cremeren
 • Welke taken en verantwoordelijkheden horen bij je werk?
 • Basiskennis Wet op de lijkbezorging en Besluit op de lijkbezorging
 • Raadplegen Beheerreglement en Nadere regels
 • Tarievenlijst
 • Praktische handvaten bij een begraving (delven, voorlopen en dichten)
 • Verschillende gebruiken bij kerkelijke uitvaarten en begrafenissen
 • Praktische handvaten bij asbestemmingen (bijzetting, verstrooiing en asverwijdering na afloop van de termijn)
Module 2: Werkprocessen en administratie

Thema’s die behandeld worden zijn:

 • Werkproces Aanmelden begrafenis en administratieve handelingen
 • Werkproces Vergunningaanvraag monumenten en grafbedekking
 • Werkproces Verlengen grafrechten en administratieve handelingen
 • Werkproces Aanvraag asbestemming
 • Werkproces Onderhoud begraafplaats
Module 3: Gesprekken met bezoekers en nabestaanden

We bespreken praktijksituaties van de deelnemers en gaan oefenen met vragen, klachten en opmerkingen van nabestaanden en bezoekers van de begraafplaats. Hoe ga je daar op in? Bijvoorbeeld:

 • Het verwijt dat je ongevraagd de bloemen van een graf hebt verwijderd
 • Een klacht over een beschadiging van een grafzerk
 • Kritische opmerkingen over het matige onderhoud van de begraafplaats 
 • Geklaag over de gestegen tarieven
 • Een vraag over de betaling van onderhoudsrechten
 • Een huilende vrouw die het verlies van haar man niet kan verwerken
 • Een vraag over het verschil tussen een algemeen en een particulier graf
 • Een ernstige zieke die zijn eigen graf komt uitzoeken
 • Een verwarde moeder die haar kind door een auto-ongeluk verloren heeft
 • Een nieuwsgierig kind dat wil weten waar opa nu is
 • Een hondenbezitter die persé met zijn hond de begraafplaats op wil

Van een begraafplaatsmedewerker wordt verwacht dat hij/zij ook in deze situaties adequaat reageert. Dat vraagt inzicht in “wijs” handelen en het oefenen van gespreksvaardigheden.

Werkwijze

Tijdens de training wordt uitvoerig aandacht besteed aan belangrijke ontwikkelingen waar kerkelijke begraafplaatsen mee van doen hebben. Vragen en praktijksituaties die de deelnemers zelf willen inbrengen worden vooraf geïnventariseerd en tijdens de training vanuit meerdere invalshoeken besproken. Op de derde dag is er de gelegenheid om je communicatievaardigheden te oefenen met medewerking van een trainingsacteur. De trainer geeft algemene tips en persoonlijke aandachtspunten. Een documentatiemap wordt uitgereikt. Tijdens alle bijeenkomsten is er een excursie op een begraafplaats.

Indien alle bijeenkomsten worden bijgewoond ontvangen de deelnemers een certificaat van deelname.

Praktische informatie

Doelgroep

Beheerders en medewerkers van kerkelijke begraafplaatsen

Vrijwilligers die werkzaam zijn op kerkelijke begraafplaatsen

Mensen die zich oriënteren op werken op een kerkelijke begraafplaats

Data                         

Data in overleg

Locatie                      

In overleg

Aantal deelnemers  

10-16 personen

Investering                    

Op aanvraag

Aanmelding                

Via de website, uiterlijk 4 weken voor aanvang van de dag 

Overige                        

De deelnemers ontvangen een certificaat van deelname

Deze basistraining kan ook in-company verzorgd worden

Voor beheerders is er de Vervolgopleiding Beheer Kerkelijke begraafplaatsen die april 2020 van start gaat.

 

 

Pin It on Pinterest

Share This