Promotie van de begraafplaats

De producten ‘Begraven’, ‘asbestemming’ en ‘Herdenken’ beter in de markt zetten

De meeste gemeenten besteden weinig energie aan het promoten van de begraafmogelijkheden en asbestemmingen. De focus ligt eerder op kostenreductie of tariefverhoging van bestaande diensten. Bronnen voor aanvullende inkomsten worden onvoldoende benut en met te weinig aandacht voor klantwensen. Het aantal crematies is de afgelopen jaren stijgende en het percentage begravingen daalt. Dit draagt er toe bij dat de exploitatiekosten van begraafplaatsen onder druk komen staan. Veel begraafplaatsorganisaties hebben de opdracht om op korte termijn kostendekkend te worden, hetgeen moeilijk te realiseren is bij dalende inkomsten. Een meer ondernemende aanpak, gebaseerd op marktgerichtheid, is nodig. Het aanbod afstemmen op de vraag en keuzes beïnvloeden.

De keuze voor begraven of cremeren wordt op zeer diverse gronden gemaakt. Belangrijk is daar vroegtijdig zicht op te krijgen en op in te spelen. In veel gevallen is de invloed van uitvaartondernemers groot. De eerste contacten lopen niet via de begraafplaats, maar via een uitvaartleider als ‘intermediair’. Deze heeft vaak eigen belangen en wordt zelden als samenwerkingspartner gezien. Uitdaging is om de samenwerking te versterken.

Wij ondersteunen en adviseren met:

  • Het in kaart brengen van de potenties van uw begraafplaats(en) en deze te onderwerpen aan een sterkte-zwakte analyse
  • Het in kaart brengen van de belangrijkste wensen en verwachtingen van burgers
  • Het ontwikkelen van een visie en strategische keuze
  • Het doorlopen van 7 marketing P’s
  • Het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten
  • Het opstellen van een promotieplan
  • Het ontwerpen van een aangepaste website
  • Het ontwikkelen van promotiematerialen

Pin It on Pinterest

Share This