Communicatie en voorlichting op de begraafplaats

Interne communicatie

Een goede interne communicatie is voorwaarde voor een klantgerichte werkwijze én voor een goede onderlinge samenwerking en prettige werksfeer. Naarmate er meer schakels zijn kan er sneller iets mis gaan. Een goede samenwerking tussen binnendienst en buitendienst is een vereiste, en afstemming tussen de afdelingen administratie, vergunningverlening, financiën, begraafdienst en onderhoud. Een één-loket aanpak is nastrevenswaardig, maar niet voor alle situaties reëel. Heldere afspraken en procedures bevorderen een goede communicatie, maar uiteindelijk zijn houding en gedrag van medewerkers bepalend.

Wij ondersteunen en adviseren met:

  • Interne werkconferenties, ‘verbetersessies’ samen met de medewerkers
  • Communicatiestructuur, stroomschema’s en procedures
  • Communicatievaardigheden trainen

Tevens organiseren wij diverse trainingen.

Publieksvoorlichting

Bezoekers van begraafplaatsen en nabestaanden willen vaker en uitvoeriger geïnformeerd worden over zaken aangaande begraafplaatsen en gedenkparken. Dat vraagt van de medewerkers veel tijd bij het beantwoorden van vragen, het afhandelen van klachten, het aanspreken van bezoekers die in ‘overtreding’ zijn en het doorverwijzen naar collega’s. Goede voorlichting en duidelijke informatie voorkomt onnodige vragen en klachten én bespaart tijd.

Heeft u al een meer jaren communicatie en promotieplan, een overzichtelijke website, duidelijke folders en een activiteitenaanbod?

Wij ondersteunen en adviseren met:

  • Het opstellen van communicatie en voorlichtingsplannen
  • Het ontwerpen en bouwen van websites
  • Het ontwikkelen van voorlichtingsmaterialen
  • Advisering t.a.v. multiculturele aspecten van de externe communicatie
  • Het ontwikkelen van draaiboeken voor open dagen

Tevens organiseren wij diverse trainingen t.a.v. omgang met emoties, agressie en mondige burgers.

Communicatie met samenwerkingspartners

Het samen met uitvaartondernemers verantwoordelijkheid dragen voor een perfecte uitvaart vraagt een goede afstemming en duidelijke afspraken. Het inspelen op een diversiteit aan wensen omtrent de ideale uitvaart eveneens. Regelmatig overleg en een goede bereikbaarheid is een must! Hoe organiseer je die afstemming?

Wij ondersteunen en adviseren met:

  • Diepte-interviews om de wensen van samenwerkingspartners in kaart te brengen
  • Gezamenlijke workshops voor begraafplaatsbeheerders, uitvaartondernemers, steenhouwers en andere professionals bij het inventariseren van verwachtingen en wensen, en het ontwikkelen van vernieuwende samenwerking

Pin It on Pinterest

Share This